S:t Erik

P O Hallmans gata 1, Kungsholmen, Stockholm Karta

Typ av plats

Demens

Lediga platser

Om oss

St: Erik är ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning för personer i behov av vård och omsorg dygnet runt. Trots vårt centrala läge på Kungsholmen, med närhet till det mesta, är området kring oss lugnt med både Karlbergkanalen och en stor park runt hörnet.

St: Erik drivs av Norlandia på uppdrag av Stockholm stad, som ställer krav på vår kvalitet och har riktlinjer som ligger som grund till vår verksamhet tillsammans med Norlandias egna mål och riktlinjer. Vi vill skapa ett tryggt, aktivt och meningsfullt liv med självbestämmande för våra äldre på våra äldreboenden. 

Stjärnmärkt
S:t Erik är diplomerade enligt Svenskt Demenscentrums Stjärnmärkt. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell inom demens och omfattar kursmoduler och reflektionsträffar som våra medarbetare har genomfört.

Stjärnmärkningen är ett bevis på att vår personal har grundläggande kunskaper om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.


Organisation

Norlandia Care AB

Organisationsform

Företag

Driftsform

Entreprenad

Boendet

Verksamheten ligger integrerat i två bostadshus och har fyra avdelningar (30 lägenheter) fördelat på dessa, med en lummig innergård emellan som ger goda möjligheter till utevistelse och samvaro.

Lediga platser

Demens - Permanent

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

30

Avdelningar

4 med 7-8 lägenheter.

Aktiviteter

På S:t Erik anordnar vi aktiviteter och kulturella evenemang varje dag i större och mindre grupper. Vår målsättning är att skapa en aktiv, social och meningsfull tillvaro där dina förutsättningar, behov och önskemål är vägledande. Vi strävar även att ta tillvara på det som gör att människor fungerar och mår bra tillsammans.

Utbudet av aktiviteter kan variera efter årstid men brukar bestå av utevistelse med promenader, sittgymnastik, högläsning ur tiningar och böcker, musik med allsång, underhållning, fester m.m. Varje avdelning på St.Erik har ett eget aktivitetsombud som planerar ihop veckans program av aktiviteter utefter önskemål och intressen hos de boende på avdelningen. Veckans planerade aktiviteter hittar du på informationstavlan på varje avdelning.

Utöver de gemensamma aktiviteterna har du varje vecka egen tid med din kontaktperson för individuella aktiviteter som ni planerar tillsammans utefter dina önskemål. 
 

Mat & Dryck

Maten på St:Erik levereras från Dafgård och värms upp av personalen till lunch och middag. Det är väldigt uppskattat av våra äldre att få känna dofterna av maten medan den tillreds. Maten är planerad av dietist på Dafgård som specialiserat sig över äldres nutritionsbehov. Därefter komponerar våra kostombud ihop måltider till vår veckomeny utefter boendes önskemål. Dagens meny presenteras på en tavla vid köket.

Inför servering skapar vi tillsammans en trivsam och lugn måltidsmiljö och under måltiderna sitter naturligtvis våra medarbetare med runt matbordet för att bidra till en social atmosfär. Du väljer själv om du vill äta i köket tillsammans med övriga boenden eller om du vill äta inne i din egen lägenhet. Under året uppmärksammar vi högtider och övriga festligheter på olika sätt och därtill anpassar vi även maten och dukningen med festligare alternativ.

Varje avdelning tillreder själv frukost, mellanmål och kvällsmål. Du väljer själv vilken tid du vill bli serverad dessa måltider och blir du hungrig eller sugen på något så finns alltid personalen dig behjälplig med frukt eller annat tilltugg om du önskar.

På varje avdelning arbetar ett kostombud som kontinuerligt driver vårt kvalitetsarbete gällande mat och måltider framåt. 

Var lagas maten?

Restaurang Trekanten

Vård & Omsorg

Under din vistelse på St: Erik kommer en av vår omvårdnadspersonal att utses till din kontaktperson. Genom att skapa en god relation med dig och dina närstående hjälper kontaktpersonen dig att utforma din tillvaro på S:t Erik i enlighet med dina behov och önskemål. Kontaktpersonen ser sedan till att alla dess kollegor arbetar utefter den plan ni tillsammans byggt upp. Det finns vårdpersonal dygnet runt på varje avdelning på St: Erik som kan vara dig behjälplig även om din kontaktperson inte är i tjänst.

Du kommer även att ha en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ansvarar för att planera dina vårdinsatser på ett tryggt, professionellt och ansvarsfullt sätt. St: Erik har en tjänstgörande sjuksköterska på plats i huset dygnet runt.

St: Erik har även sjukgymnast och arbetsterapeut anställda som finns på plats under vardagarna. Vår husläkare kommer på besök en gång i veckan samt vid behov, övrig tid finns han eller hans kollegor tillgängliga för våra sjuksköterskor över telefon dygnet runt.

Personal

På St.Erik arbetar vi alla tillsammans för våra boendes bästa. Vi har en verksamhetschef med det övergripande ansvaret och i varje personalgrupp finns en teamledare.

Vi har en stabil personalstyrka bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnast och arbetsterapeut som alla arbetar tillsammans i team. St.Erik har även sjukgymnast och arbetsterapeut anställda som finns på plats under vardagarna.

Vår husläkare från Legevisitten kommer på besök en gång i veckan samt vid behov, övrig tid finns han eller hans kollegor tillgängliga för våra sjuksköterskor över telefon dygnet runt.

Språk

Svenska, Engelska, Persiska, Ryska, Tigrinja

Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Kvalitet

Kvalitet i Norlandia
Att erbjuda kvalitet i våra tjänster är Norlandias viktigaste uppdrag. Kvalitet uppstår i mötet mellan de äldre och våra medarbetare. Det handlar om vad vi gör och hur det upplevs av våra kunder. Man ska uppleva trygghet, erbjudas stimulerande aktiviteter, god mat och lyhördhet av oss, dvs ett gott liv varje dag.

För att nå våra kvalitetsmål är vi måna om att vara en lärande organisation, som utifrån evidens och uppföljningar satsar på ständiga förbättringar. Vår vision ”att förbättra välfärdstjänsten…” och våra grundläggande värderingar ”Kompetent, Ambitiös, Respektfull, och Energisk” är ledstjärnor i allt vi gör.

Kvalitetssäkring
Norlandia kvalitetssäkrar sina vård- och omsorgstjänster genom följande processer:
- Händelsehantering
- Socialstyrelsens brukarundersökning
- Medarbetarundersökning
- Internrevisioner
- Egenkontroll
- Verksamhetsplan med tydliga kvalitetsmål

Ovanstående kvalitetssäkringsprocesser följs upp genom:
- Business review
- Patientsäkerhetsberättelse
- Kvalitetsbokslut

Certifieringar

Vårt digitala kvalitetsledningssystem TQM är certifierat enligt ISO 9001, Kvalitet och ISO 14001, Miljö. 

Kvalitetsregister

Kontakt

Organisation

Norlandia Care AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0722 41 55 21

Kontaktperson

Tanja Kravinskaja

Gatuadress

P O Hallmans gata 1

Postnummer

112 69

Postort

Stockholm

Vill du bo här?

För att få en boendeplats på S:t Erik krävs ett biståndsbeslut från din kommuns biståndshandläggare. Ta kontakt med din kommun för mer information.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0722 41 55 21

Translate

Tyck till