Stureby vård- och omsorgsboende

Stureby vård- och omsorgsboende

Tussmötevägen 175, Enskede Karta

Typ av plats
Demens
Demens korttid
Omvårdnad
Besök hemsida
Har du frågor? Kontakta verksamheten

Om oss

Stureby vård- och omsorgsboende är ett äldreboende centralt beläget i Enskede nära både natur, affärer, restauranter och T-bana. 

Vi är ett demensboende bestående av 90 lägenheter uppdelat på 11 mindre avdelningar. Vi kan erbjuda ett tryggt boende och bistå till att brukarna kan få ett aktivt liv och att dagarna blir innehållsrika genom meningsfulla aktiviteter varje dag, såväl vardag som helg.

Vi har ett bemannat aktivitetscenter inom verksamheten, Tussudden, som erbjuder gruppaktiviteter vardagar. På området finns apotek, frisör samt caféverksamhet i huset.

Vi är ett av Stockholms stads akademiska äldreboenden. Stureby har sedan flera år ett etablerat samarbete med universitet och högskolor kring studentmottagande.

Organisation
Organisationsform
Kommunal

Boendet

Allmän beskrivning

Alla 90 lägenheter har demensinriktning och är uppdelade på 11 gruppboenden bestående av 8-9 lägenheter. Lägenheterna har eget badrum och är 25-37 kvm. I varje lägenhet finns som basutrustning en säng och takbelysning. För övrigt möblerar man själv med egna möbler. Taklyft finns möjlighet till i alla lägenheter.

Utöver detta finns gemensamma utrymmen, vardagsrum och kök som man delar med övriga boende på enheten. Varje enhet har en stor inglasad balkong som kan utnyttjas året runt.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
90
Avdelningar
Boendet består av 11 mindre enheter med 8-9 lägenheter.
Lägenheterna
Lägenheternas yta ligger på mellan 25 och 37 kvadratmeter
Alla lägenheter har egen dusch, WC
I lägenheterna ingår en höj- och sänkbar säng med madrass
På boendet
Varje enhet har gemensamt vardagsrum, kök och inglasad balkong
Cafe
Tussuddens aktivitetscenter
Stor park
Husdjur är välkomna på besök
Hyra
4925 - 6105 kr/mån

Aktiviteter

Inom Stureby finns ett aktivitetscenter, Tussudden, som erbjuder en stor variation av aktiviteter. Danscafé, pubafton, biovisning, konserter varje vecka, målargrupp mm. Tussudden har en digital utrustning, Biosfär, som används för att stötta aktiviteter i form av bild, film och ljud.

Verksamhetens kulturansvarig har även aktiviteter på enheterna i form av musik, sång och högläsning. Under sommaren genomförs många aktiviteter utomhus när vädret tillåter. Individuella aktiviteter och i mindre grupper genomförs av personalen på enheterna. Vi välkomnar anhöriga att delta i aktiviteterna om man så önskar.

Varje enhet är utrustad med ipads som används för olika former av aktiviteter. Verksamheten har VR- glasögon som används för olika former av upplevelser.

Mat & Dryck

Vi strävar efter att skapa en hemlik och trevlig måltidsstund. Vi dukar med fina dukar, servetter och gör skillnad på vardag/helg och högtidsdagar. Boende erbjuds att delta i dukning och förberedelser inför måltiderna. Maten serveras från karotter och uppläggningsfat och vi strävar efter att den boende själv ska kunna ta för sig av maten. De boende ska få god tid på sig att äta maten i sin egen takt.

Maten är närproducerad inom stadsdelen på vår egen kostenhet. Tillbehör görs iordning i anslutning till måltiden. Behovet av näring bedöms individuellt och vi samarbetar med stadsdelens dietist. Måltidsombud finns inom verksamheten som även de samarbetar med dietist och chef för kostenheten för att säkerställa att måltiderna alltid håller hög nivå. Vi strävar efter att alla ska ha ett regelbundet näringsintag och att nattfastan inte ska bli för lång varför även mellanmål och kvällsmål serveras.

Var lagas maten?
Den lagas på restaurang Senioren av Nordrest och levereras kylt till oss. Tillbehör såsom potatis, ris, pasta samt sallad och grönsaker tillagas på varje boendeenhet.

Vård & Omsorg

Vi är ett heldygns vård- omsorgs boende för demenssjuka personer över 65 år. Här får du personcentrerad omvårdnad dygnets alla timmar.

Omsorg

Varje person som bor på Stureby får individuell omsorg utifrån sina behov som framgår av genomförandeplanen. Kvarvarande resurser tas tillvara för att man så långt som möjligt ska kunna vara självständig och delaktig i sin egen omsorg.

Vård

Vi kan utföra sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå dygnets alla timmar. Läkare besöker boendet varje vecka och träffar de som har behov av läkarkontakt. Vi har tillgång till jourläkare dygnets alla timmar. Vid behov görs hembesök. Vi har en god kompetens kring palliativ vård och samarbetar i team vid vård i livets slut.

Tilläggstjänster

Frisör finns i huset. Tillgång till fotvård.

Personal

Merparten av omvårdnadspersonalen är utbildade undersköterskor. Sjuksköterska finns inom verksamheten dygnet runt. Vi arbetar med vardagsrehabilitering och för det ändamålet finns arbetsterapeut och fysioterapeut. Verksamheten har flera utbildade Silviasystrar som arbetar med kvalitén inom demensomsorgen. Läkare besöker boendet varje vecka och träffar de som har behov av läkarkontakt

Kompetensutveckling

Vi erbjuder personalen kontinuerlig kompetensutveckling i syfte att säkerställa en god och trygg omvårdnad.

Språk
Svenska

Kvalitet

Vi arbetar med att ständigt utveckla verksamheten
Vi utgår från våra boendes perspektiv och har tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Kvalitet skapas i mötet med varje individ som bor hos oss och deras närstående.

Närståendeträff och kvalitetsundersökningar
Fyra gånger per år bjuder vi in till närståendeträff där det finns möjlighet att framföra synpunkter och vi genomför årligen kvalitetsundersökningar där boende, närstående och medarbetare värderar hur vi uppfyller verksamhetens mål och skapar underlag för utveckling.

Nationella kvalitetsregister
För att säkerställa och följa upp god vård och omsorg använder vi oss av de nationella kvalitetsregistren Senior alert, Palliativregistret samt BPSD. Personalen erbjuds kompetensutveckling kontinuerligt genom intern och extern utbildning. Vi arbetar med lokalt kvalitetsråd, arbetsplatsträffar, kostråd och teammöten.

Välkommnar synpunkter
Vi välkomnar synpunkter som ett sätt att förbättra verksamheten. Medarbetare som tar emot ett muntligt eller skriftligt klagomål ska se till att närmaste chef informeras om klagomålet och eventuella åtgärder som har vidtagits. Chefen ska därefter säkerställa att orsakerna till klagomålet ses över och att åtgärder vidtas skyndsamt samt att den som har lämnat klagomålet får återkoppling senast inom två veckor.

För planering och uppföljning av verksamheten arbetar vi strukturerat och systematiskt utifrån olika årshjul.

Kontakt

Organisation
Hemsida
Telefonnummer
Kontaktperson
Pamela Duran
Gatuadress
Tussmötevägen 175
Postnummer
122 86
Postort
Enskede
Vill du bli kund hos oss?

Du får plats hos oss via biståndsbeslut från din kommun. Vänd dig till en biståndshandläggare på kommunen för att få reda på hur du går tillväga.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Stureby vård- och omsorgsboende

Enskede Årsta Vantör

Har du frågor?

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.