Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Laddar karta…

Äldreboende Tyresö

Här hittar du äldreboenden i Tyresö. Klicka på de boenden du är intresserad av för att se bilder och få mer information om deras utformning, aktiviteter, kvalitet och kontaktuppgifter etc. 

Under listan med boenden i Tyresö hittar du allmän information om äldreboende. Vad ingår i denna boendeform? Hur ansöker man? Hur bedömer man kvalitet? Läs mer

Sponsrade

Krusmyntan

Basilikagränd 3, Tyresö

På Krusmyntan har vi en aktivitetshandledare som ser till att huset fylls med meningsfulla aktiviteter för dig i grupp eller individuellt. Vi bjuder varje dag på hembakat till eftermiddagskaffet.

Öppnar våren 2022

Sköndalsvillan

Ragnbågsgatan 4, Tyresö

Under våren 2022 öppnar det nya och moderna äldreboendet Sköndalsvillan i centrala Tyresö. Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende.

Vardaga Villa Basilika

Basilikagränd 1, Tyresö

Välplanerat, nybyggt äldreboende, där vi välkomnar dig med ett intresse för djur och natur. Här lagar vi maten själva enligt vårt omtyckta koncept Mat som hemma.

Vardaga Villa Fornudden

Fornuddsvägen 38, Tyresö

I natursköna Fornuddsparken i Trollbäcken ligger moderna äldreboendet Villa Fornudden. För att höja livskvaliteten har vi tillgång till surfplattor, VR-teknik och utrustning för videosamtal.

Visa alla

Vad är ett äldreboende?

Äldreboendei Tyresö erbjuds dig som behöver vård- och omsorg dygnet runt. Ditt behov kan grunda sig i demens, annan sjukdom eller ålderdom.  Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår när du bor på äldreboende. Äldreboende benämns ofta även för vård- och omsorgsboende och/eller särskilt boende. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre.

Jämföra hur äldreboende skiljer sig från senior- och trygghetsboende 

Olika typer av äldreboende

Du kommer med stor sannolikhet att stöta på olika typer av äldreboende, så som demens-/gruppboende, omvårdnads-/somatiskt boende och korttidsboende. Ett och samma boende kan också innefatta flera av dessa typer. Platser för personer med olika behov erbjuds då ofta på olika våningsplan.

Demensboende/gruppboende i Tyresö

Äldreboenden för personer med demens kallas ofta för demensboende eller gruppboende. Gruppboende är en term som även används för biståndsbedömt boende för personer med andra former av diagnosticerade funktionsnedsättningar.

Omvårdnadsboende/somatiskt boende i Tyresö

Personer som behöver vård- och omsorg dygnet runt på grund av ålderdom eller andra sjukdomar (ej demens) erbjuds ofta plats på ett omvårdnadsboende, även så kallat somatiskt boende.

Korttidsboende i Tyresö

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. En korttidsplats kan erbjudas innan hemgång efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma, för att avlasta närstående eller i väntan på plats på permanent boende. När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende. 

Ansöka om äldreboende i Tyresö

En plats på ett äldreboende är jämfört med annat boende dyr. Därför får de flesta sin plats subventionerad av Tyresö kommun. För det krävs att du lämnar in en ansökan till Tyresö kommun. Kontakta kommunen och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Tyresö kommuns internetsida om äldreomsorg. Biståndshandläggaren är den i Tyresö kommun som hanterar ansökningar om äldreboende.

När du har lämnat in din ansökan så bedömer biståndshandläggaren ditt behov av plats på äldreboende och beslutar om du ska beviljas det eller inte. Först när du har fått ett positivt beslut om plats från kommunen är det aktuellt att välja vilket äldreboende du vill flytta till. Du kan alltså inte på eget initiativ ställa dig i kö till ett äldreboende, så till vida du inte planerar att helt bekosta platsen själv utan stöd från kommunen. 

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Läs mer om att välja äldreboende

Tips för att välja äldreboende

Bedöma kvalitet på äldreboende i ort

De flesta som ska flytta till ett äldreboende ställer sig frågor som: Hur vet jag om ett äldreboende håller hög kvalitet? Hur hittar jag bra äldreboenden i Tyresö? Går det att få reda på vilket som är det bästa äldreboendet i Tyresö?

Kvaliteten på äldreboenden kan innefatta många olika aspekter som standarden på lokalerna, personalens kompetens, bemötande, maten, aktiviteter m.m. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du besöker äldreboendet. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för äldreboenden i Tyresö, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundesökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på äldreboenden som kan finnas och hur du tolkar dem.

Läs mer om utvärderingar och kvalitetsuppföljningar i Tyresö

Vad kostar äldreboende i Tyresö?

När du bor på äldreboende i Tyresö betalar du omsorgsavgift, hyra och för maten. Din omsorgsavgift beräknas individuellt grundat vilket stöd då får och på din inkomst samt eventuella bidrag. Avgiften är den samma oavsett vilket äldreboende i Tyresö som du bor på. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar äldreboende?