Sydsvenska Hälsogruppen

Sydsvenska Hälsogruppen är ett familjeföretag med fyra vårdverksamheter i södra Sverige. Vi erbjuder boende och behandling inom demens, psykiatri och beroende. Våra uppdragsgivare är kommuner och Kriminalvården. Vi har cirka 130 vårdplatser och lika många anställda.
Bolagsfakta:
Sjukfrånvaro:
Sjukfrånvaron är 6,72 procent. Då har vi räknat med all sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid.

Sydsvenska Hälsogruppen Äldreboende