Om oss

Omsorgen som vi på Eveo erbjuder utformas tillsammans med dig utefter dina värderingar, individuella krav och önskemål. På så sätt är Eveo en unik leverantör av behovsanpassad omsorg och service, där kompetent och empatisk personal respekterar och arbetar efter dina behov och förutsättningar.

Vårt mål med hemtjänst är att:
- utföra och planera omsorgen med hög kontinuitet vad gäller insatser, tid och personal
- respektera och arbeta efter dina värderingar och individuella krav
- utföra omsorgen så du få makt över din livssituation och en möjlighet att påverka din vardag
- skapa förutsättningar för din personliga utveckling
- skapa en arbetsmiljö så medarbetare känner att de är med och påverkar både sin egen situation på arbetsplatsen och framtidens omsorg

Vi på Eveo är också specialiserade att ta hand om kunder med särskilda behov. Omsorgsarbetet bygger på professionell och personlig service, med språklig och kulturell anpassning.

Våra trevliga och kompetenta medarbetare ger dig omsorg på ditt egna språk. Maten som vi tillreder är kulturellt anpassad och du har möjlighet att välja hur måltiden ska se ut.

Du kan alltid nå oss, om du ringer vår växel på
08-559 25 003 så ser vi till att du får prata med rätt person.

Organisation
Organisationsform
Företag
Verksamhetens storlek (antal kunder)
500 kunder i Stockholm, Huddinge, Södertälje, Haninge, Sollentuna, Järfälla

Tjänster

Hemtjänst
Vi utför hemtjänstinsatser på kommunens uppdrag. Vi är lyhörda för hur du vill att din hemtjänst ska utföras, exempelvis vilka tvätt- och städredskap som ska användas, vad som är viktigt för dig och när du vill att vi ska besöka dig.

Demensteam
Vårt demensteam jobbar med att upptäcka, bemöta och vårda demenssjuka kunder, de har även kompetens att ta hand om kunder från andra kulturer och etniska bakgrunder. Demensteamet stöttar också våra kunders anhöriga som oftast hade det svårt i dialogen med primärvård och andra institutioner i samhället.

Trygghetslarm
Trygghetslarm är en insats som innebär att hemtjänstpersonal ska infinna sig hos dig inom 30 min från att du larmat. Du kan larma under hela dygnet. Trygghetslarm ansöker du om hos kommunen.

Ledsagning
Ledsagning är för dig som på grund av din funktionsnedsättning behöver stöd att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Vi följer med dig på aktiviteter utanför hemmiljön. Det kan handla om promenad, biobesök, träffa vänner eller att gå på stan. Ledsagning ansöker du om hos kommunen.

Avlösning
Vi erbjuder avlösning för dig som tar hand om en anhörig i hemmet. Genom avlösning får anhöriga avkoppling och möjlighet att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning ansöker du om hos kommunen.

Tilläggstjänster
Vi erbjuder hushållsnära tjänster till dig som behöver mer hjälp utöver vad du beviljats i ditt beslut om hemtjänst av kommunen. Kontakta oss då hittar vi ett bra upplägg.

Typ av insats
Avlösning
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Tilläggstjänster

Arbetssätt

I nära samverkan med kommun, primärvård, medarbetare, ideella organisationer, anhöriga och kunder - har vi på Eveo tagit fram funktionella helhetslösningar där personlig omsorg och trygghet är i fokus. Målet är att leverera väl planerad hemtjänst genom hög kontinuitet på tid, insats och personal.

Kontinuitet

Vi är noga med schemaläggningen och planering utifrån dina behov för att vi ska kunna erbjuda dig hög kontinuitet. Vi försöker alltid se till att det är samma personer som besöker dig och att du successivt introduceras för nya medarbetare.

Kontaktperson

Din kontaktperson är den person som oftast besöker dig och ansvarar för att din hemtjänst utförs på bästa sätt. Du kan alltid vända dig till dig kontaktperson med frågor. När vi väljer kontaktperson till dig tar vi hänsyn till personkemin, för oss är det viktigt att du kan känna dig trygg med oss.

Genomförandeplan

Vår dokumentation säkerställer att du får den hjälp du beviljats av biståndshandläggaren på kommunen. Vi följer tillsammans upp att din beviljade hemtjänst utförs så som du önskat och beskrivs i din genomförandeplan.

Personal

Vår personal är engagerade undersköterskor och vårdbiträden som kan sitt yrke. Varje kommun har en verksamhetschef som leder arbetet.

Idag är det upp emot 200 personer som arbetar med service och omvårdnadsinsatser på Eveo i sex kommuner.

Språk
Arabiska
Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

Vi kan erbjuda dig matlagning i det egna hemmet eller så levererar vi färdiglagade matlådor, allt enligt ditt biståndsbeslut från kommunen. Om du vill att vi kommer hem till dig och lagar mat blir det ofta något enklare men vi försöker alltid tillgodose dina önskemål och behov. Vi säkerställer att vår personal lagar den typen av mat som du tycker om. Vi är uppmärksamma på att du äter ordentligt och får i dig den näring du behöver för att må bra.

På Eveo har rutiner och egenkontroller för livsmedelshantering.

Kvalitet

Vårt mål är att skapa både nytta och trygghet i din vardag, att erbjuda dig bästa möjliga omsorg och service. Kontinuerligt förbättrad kvalitet är en långsiktig process som kräver att man arbetar strukturerat med de brister man har. Vi tar detta arbete på största allvar och arbetar transparent med våra kunder och kommunala uppdragsgivare kring klagomål, identifierade brister och verksamhets risker. För oss är det viktigt att du klagar om du är missnöjd över någonting. Det är ett tecken på att du har förtroende för oss och litar på att vi tar dig på allvar.

På Eveo vill vi både möta och överträffa våra kunders förväntningar. Vi är specialiserade på att erbjuda hög personalkontinuitet. Vi deltar i de kommunala brukarundersökningarna, Socialstyrelsens Äldreguiden och är medlem i Vårdföretagarna. Eveos verksamhet följer gällande lagar och förordningar och har en organisation som fångar och följer upp avvikelser i verksamheten. 

Kontakt

Organisation
Hemsida
Telefonnummer
E-post
Kontaktperson
Taru Löytty och Sofie Hadi
Gatuadress
Diagnosvägen 8
Postnummer
141 53
Postort
Huddinge
Vill du bli kund hos oss?

Ta gärna kontakt med oss så pratar vi om på vilket sätt Eveo kan hjälpa dig. För att välja oss som din hemtjänstutförare - kontakta din biståndshandläggare på kommunen.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.