Jämtlands Senioruthyrning

Östersund

Verksam i

Centrala Östersund, Frösön samt övre och nedre Odensala

Typ av insats

Service

Om oss

Vi på Jämtlands Senioruthyrning har specialiserat oss på att hyra ut seniorer med olika yrkeskompetenser. Vi har avtal med Östersunds kommun om att erbjuda hemtjänst till dig som blivit beviljad servicetjänster i ditt biståndsbeslut om hemtjänst.

Vår affärsidé är att matcha hemtjänstkunder med lämpliga seniorer. Många av de seniorer som jobbar hos oss har slutat sin yrkesbana men vill göra nytta på ett eller annat sätt. Våra seniorer har arbetat inom yrken där bemötande, omsorg, engagemang och service varit centralt.

Vi är ett jämtländskt företag som startat 2011. Vi erbjuder även hushållsnära tjänster och har för avsikt att förmedla kompetenta, ansvarstagande seniorer till företag och privatpersoner. Vi är anslutna till den rikstäckande organisationen Seniorkraft i Sverige.

Tjänster

Hemtjänst
Vi är godkända att utföra servicetjänster av Östersunds kommun. Våra seniorer kan utföra alla den hemtjänstservice som du fått godkänt i ditt biståndsbeslut från kommunen.

Exempel på servicetjänster som vi kan hjälpa till med är städning, klädtvätt, strykning och mangling, samt byte av sängkläder. Vi gör också ärenden och inköp, storstädning, putsning av fönster, sätter upp tavlor, byter gardiner och glödlampor.

Tilläggstjänster
Våra seniorer har skiftande yrkeskompetenser och om kunden önskar någon extra tjänst, ta kontakt med oss så erbjuder vi lämplig senior för arbetet. Exempel på arbetsuppgifter vi kan utföra är trädgårdsarbete, gräsklippning, snöskottning, mindre hantverksarbeten, fixartjänster ute och inne. Du kan läsa mer om våra hushållsnära tjänster här på Seniorval.se

Typ av insats

Service

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi vill påstå att vi är unika då du alltid blir besökt av samma senior. På så sätt vet vår senior vad som gjordes vid förra besöket och vad som behöver göras vid nästa. Vid varje besök kommer ni överens om vilken dag och tid nästa besök ska ske.

Kontaktperson

Det är din kontaktman som utför alla dina hembesök. Vi försöker alltid hitta en kontaktman som vi tror att du ska trivas med och kan utföra den typ service du behöver hjälp med. Som ny kund hos oss träffar du din utsedda kontaktman innan arbetet börjar för att ni ska lära känna varandra.

Genomförandeplan

Det är biståndsbeslutet från kommunen som preciserar vilka servicetjänster som ska utföras och hur ofta. Detta sammanställs i en genomförandeplan. Vi har även nära kontakt med kommunens biståndshandläggare om det är så att någon kund behöver mer hjälp än vad biståndsbeslutet säger.

Våra seniorer skriver ner vilka sysslor som utförts under månaden.

Personal

Våra seniorer har ett helt yrkesverksamt liv bakom sig och många har arbetat inom områden där bemötande, omsorg, engagemang och service varit centralt.

En av våra kompetenser består i att våra seniorer är i är i samma ålderspann som våra kunder, med liknande erfarenheter och gemensamma beröringspunkter vilket skapar en trygghet. Våra seniorer kan också lätt tänka in sig våra kunders situation och förstå hur de vill bli behandlade. 

Språk

Svenska, Engelska

Kvalitet

På Jämtlands Senioruthyrning har vi en god relation till våra kunder och om det är något som de vill ta upp med oss välkomnar vi detta. Kalgomål och synpunkter som når oss hanteras direkt och vi bokar gärna ett möte med kunden för att höra deras synpunkter och gemensamt komma fram till en lösning.

Våra seniorer avrapporterar i slutet av varje månad vilka sysslor som utförts och om det hänt något speciellt som behövs ta hand om. Akuta ärenden rapporteras självklart in direkt.

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

070-873 90 00

Kontaktperson

Harriet Andrée

Gatuadress

Prästgatan 5

Postnummer

831 50

Postort

Östersund

Vill du bli kund hos oss?

Ta kontakt med biståndshandläggaren i Östersunds kommun om du vill att någon av våra seniorer ska komma hem till dig. Du kan även kontakta oss direkt om du har frågor.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

070-873 90 00

Translate

Tyck till