Adonis Omsorg - Innerstan

Stockholm

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Vi är den lilla hemtjänsten med det stora hjärtat

Adonis karaktäriseras av stor kunskap och medmänsklighet samt en förstklassig och flexibel service gentemot våra kunder. Vi har professionella medarbetare som förstår våra kunders omvårdnads- och servicebehov. Vår ambition är att erbjuda bästa möjliga omvårdnad i en trygg miljö där kundens personliga integritet samt kontinuiteten och kvaliteten på hjälpinsatsen sätts i första rummet.

Adonis har lång erfarenhet av att bedriva hemtjänst och har varit med sedan starten då Stockholms stad beslutade att öppna för privata hemtjänstutförare. Observera att priset för hemtjänst är det samma oavsett om man väljer en privat eller kommunal hemtjänstutförare.

Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång. De flesta har lång erfarenhet av att jobba inom hemtjänsten och vår låga personalomsättning visar att våra medarbetare trivs. Kontakta oss gärna om du har frågor, vi besvarar dem mer än gärna!

Organisation

Adonis Omsorg AB

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Ca 50-74 kunder

Tjänster

Hemtjänst
Vi utför alla de service- och omsorgsinsatser du beviljats i ditt biståndsbeslut från kommunen. Vår hemtjänst erbjuder stöd med till exempel matlagning, personlig hygien, städning, tvättning, inköp, promenader och följeslagning, utifrån dina behov.

Egen nattpatrull
För din trygghet har vi en egen nattpatrull vilket innebär att vår egen personal besöker dig om du beviljats insatser under natten. Vår personal kommer om du larmar, oavsett tid på dygnet.

Tilläggstjänster
Utöver de biståndsbedömda insatserna erbjuder vi även hushållsnära tjänster som du kan välja att utnyttja trots att de ligger utanför stadens hemtjänst. Våra hushållsnära tjänster utgår från våra kunders önskemål. Det kan t.ex. handla om klädvård, gräsklippning, snöskottning och ledsagning med mer. Du kan oftast använda dig av rutavdraget som gäller på 50 % av arbetskostnaden.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi erbjuder våra kunder en hög personalkontinuitet. Du träffar ofta din kontaktperson dagtid på vardagar. Om du har insatser på kvällar och helger så utses specifik kvälls- och nattpersonal.

Kontaktperson

Varje kund får en egen kontaktman som tillsammans med kunden skriver en genomförandeplan. Den beskriver bland annat hur du som kund vill ha din hemtjänst utförd och när. Kontaktmannen ansvarar även för kontakten med bland annat anhöriga och vårdcentral.

Personal

Våra medarbetare är undersköterskor eller har lång erfarenhet av att jobba inom hemtjänsten. All personal är svensktalande. Vi har medarbetare som har utbildning inom demens, stroke och palliativ vård. All personal har även genomgått kurs i förstahjälpen och ABC- demens utbildning.

Personalen känner även till våra rutiner för basal hygien, säker mat samt hur en måltid ska vara näringsriktig och upplagd på tallrik. Medarbetarna får även information skriftligt och muntligt om Lex Sarah. Arbetet leds av vår verksamhetschef.

All nyanställd personal går dubbelt med en handledare som lär ut våra rutiner om hur vi arbetar på Adonis.


Kompetensutveckling

Vi anordnar kompetensutvecklande utbildningar för personalen inom områden som lyftteknik och hjärt- och lungräddning.

Språk

Svenska, Engelska

Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

De matlådor som vi levererar till våra kunder kommer från Trekantens restaurang och Tunets restaurang men vi kan också leverera färdiga matlådor enligt överenskommelse. En gång i veckan får våra kunder en meny där de har möjlighet att välja mellan olika rätter. Om man hellre vill ha mat levererad från en lokal restaurang går det självklart bra. Vi lagar även gärna mat hemma hos våra kunder om de beviljats detta i sitt biståndsbeslut från kommunen.

Kvalitet

Adonis har ett integrerat ledningssystem för personal & arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Handlingsplan tas fram årligen för samtliga kortsiktiga mål. Handlingsplanen följs upp fortlöpande och resultatet redovisas enligt mätplan.

Vi välkomnar alla synpunkter och klagomål som når oss då de hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Alla synpunkter och klagomål tas hans om enligt vårt kvalitetscertifierade avvikelsesystem. Vi återkopplar alltid till den som anmält av avvikelsen. 

Kontakt

Organisation

Adonis Omsorg AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

010-214 61 81

Kontaktperson

Samordnare: Anna Socha 076-317 90 08
Verksamhetschef: Anita Gerencser 073-645 47 31

Gatuadress

Erik Dahlbergs gatan 29

Postnummer

115 32

Postort

Stockholm

Vill du bli kund hos oss?

Om du vill bli kund hos oss ska du kontakta en biståndshandläggare på Stockholm Stad. Det går även bra att kontakta oss direkt om du har frågor eller vill köpa hushållsnära tjänster av oss direkt.

Söker du jobb?


Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

010-214 61 81

Translate

Tyck till