Vardaga Hemtjänst Norrmalm

Stockholm

Verksam i

Norrmalm

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Hos oss arbetar mycket kompetent personal med lång erfarenhet. Vi hjälper dig på det vis du önskar i ditt hem. Våra kontaktmän arbetar dagtid måndag till fredag. Även kvälls-, natt- och helgtid eftersträvar vi att det är samma personal som bistår dig med stöd och hjälp. Vi har exempelvis egen nattpatrull som besöker dig om du behöver hjälp under natten. För att du ska få hjälp av så få människor som möjligt använder vi inga underleverantörer, utan utför alla dina insatser själva. 

När du blir ny kund hos oss besöker vi dig i hemmet och går vi igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Informationen bevaras i din genomförandeplan och denna fungerar som en mall för hur vi arbetar för och med dig. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation.

Organisation

Vardaga

Verksamhetens storlek (antal kunder)

300-399 kunder på Norrmalm

Tjänster

För dig som behöver hjälp i hemmet och bor på Norrmalm i Stockholm är Vardaga Hemtjänst Norrmalm ett utmärkt alternativ. Vi är måna om att du är nöjd, trygg och att du trivs med oss och din kontaktman.

Utifrån ditt individuella biståndsbeslut skräddarsyr vi tjänster utifrån dina behov och önskemål.

Exempel på tjänster är: städning, tvättning, handling, klädvård, matlagning, leverans av matlåda, promenader, ledsagning, hjälp med den personliga hygienen, sänggående och påklädnad. Tillsammans planerar vi hur och när insatserna ska utföras. Vår ambition är att den hjälp och det stöd vi erbjuder ska göra det möjligt för dig att bo kvar hemma så länge som du önskar.

 

Tilläggstjänster
Vardaga Hemtjänst Norrmalm erbjuder också hushållsnära tjänster och tilläggstjänster med RUT-avdrag, även för dig som inte är hemtjänstkund. Tilläggstjänsterna ingår dock inte i biståndsbeslutet utan beställs direkt av oss. Exempel på tilläggstjänster är: promenader och ledsagning, stöd och sällskap vid helger, hjälp och stöd i samband med t.ex. bjudningar.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Inom Vardaga Hemtjänst tycker vi det är viktigt att du får besök av bekanta ansikten vid bestämda tider. Vi har engagerade medarbetare som vet hur viktigt det är att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som faktiskt bryr sig. Vår personalgrupp är trygg och stabil med låg personalomsättning. Tack vare detta kan vi åstadkomma kontinuitet i den service och omsorg vi erbjuder.

Kontaktperson

Hos oss får du en egen kontaktman som följer upp att dina behov verkligen blir tillgodosedda. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med och känner tillit till din kontaktman. Tillsammans bestämmer ni när och hur du ska få hjälp utifrån kommunens beslut. Om du önskar kan din kontaktman ha kontinuerlig kontakt med dina närstående.

Genomförandeplan

Kontaktmannen har huvudansvaret för att ditt behov av stöd och service tillgodoses när du önskar och på det sätt du önskar. För att säkerställa detta upprättas din individuellt utformade genomförandeplan. Här framgår vilken hjälp du vill ha, hur den ska utföras liksom när du önskar hjälpen. Allt för att du ska få den service och omvårdnad du önskar och på det sätt du önskar.

Personal

Verksamheten bedriver hemtjänst i det geografiska området Norrmalms stadsdelsförvaltning enligt SoL främst för äldre personer men även för yngre personer med funktionsnedsättning dygnet runt. Totalt har enheten 122 personer anställda varav 78 är tillsvidareanställda med adekvat vårdutbildning. Verksamheten är indelad i fem geografiska grupper med var sin gruppledare som planerar det dagliga arbetet samt två verksamhetschefer som delar på chefskapet. Verksamheten har en nattpatrull som förutom egna nattärenden utför natt och larmtjänster åt Vardaga hemtjänst Kungsholmen, St Görans hemtjänst, Birgittas hemtjänst samt Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux.


Språk

Svenska

Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

Mat tillhör ett av livets glädjeämnen. Vi behöver mat och dryck för att må bra. Vi vill att du ska uppleva matglädje genom dofter och smaker. Det bidrar till god hälsa och livskvalitet. Maten ska vara god och anpassad för dig med tanke på energi- och näringsintag, konsistens liksom kulturella- och religiösa aspekter.

Leverantör

Vardaga Hemtjänst Norrmalm försöker i möjligaste mån tillgodose ditt önskemål om mat från närliggande valfri restaurang.

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån våra kunders perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av kunder, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med kunder och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Certifieringar

Kvalitetscertifierade enligt det internationella systemet ISO 9001: 2008.

Kontakt

Organisation

Vardaga

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

073-7089283

Kontaktperson

Malin Olsson, verksamhetschef

Gatuadress

Hagagatan 21

Postnummer

113 47

Postort

Stockholm

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss gärna så diskuterar vi hur vi kan hjälp dig. Om du vill välja oss som hemtjänstleverantör så behöver du ett biståndsbeslut från din kommun. Detta ansöker du om hos en biståndshandläggare på kommunen.

Söker du jobb?


Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

073-7089283

Translate

Tyck till