Västerås Stad Vård och Omsorg

Västerås

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Hemsjukvård

Om oss

Välkommen till Västerås stads kommunala hemvård. Vi gör det möjligt för dig att bo kvar hemma med bra service, trygghet och värdighet.

Vi vill vara ditt självklara val och du som väljer oss kan påverka innehållet i din vård och omsorg så att din vardag blir som du vill och är van vid. Vi arbetar med kunskap och omtanke, och drivs av ambitionen att skapa en miljö där varje kund har stort inflytande över sin hemtjänst. Vi har en lång tradition av att ge Västeråsborna en hemtjänst med hög kvalitet och ett vänligt bemötande.

När du valt oss för din hemtjänst bjuder vi in dig till ett första samtal för att lära känna dig bättre och se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt utifrån ditt biståndsbeslut. Så långt det är möjligt ser vi till att du får besök av en person som du känner. Vi värdesätter att det är rätt person, rätt inställning, rätt stöd och rätt tid. 
 

Organisation

Västerås stad

Tjänster

Hemtjänst
Vi erbjuder hemtjänst enligt socialtjänstlagen i hela Västerås med undantag från Skultuna kommundel. Vi hjälper dig med personlig omvårdnad i enlighet med biståndsbeslutet du fått från kommunen.

Vad vill och behöver du ha hjälp med hemma? Kanske lunch, diskning, bäddning, personlig omvårdnad, vårdinsatser eller något annat? Kanske du ibland behöver stöd i dina kontakter med andra människor eller att någon följer med när du ska till läkare och tandläkare? Oavsett vilket stöd du behöver gör vi alltid vårt bästa för att skapa trygghet och glädje vid våra besök.

Vi erbjuder även hemsjukvård, boendestöd, avlösning och ledsagning.

Du kan välja oss för din hemsjukvård. Hemsjukvård är de hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Trygghetslarm
Om du vill kunna kalla på hjälp i akuta situationer går det att hyra ett trygghetslarm. Larmet bär du på dig som en klocka på armen eller som ett halsband. Larmet är kopplat via telefonnätet till en bevakningsstation som är bemannad dygnet runt. När du behöver hjälp trycker du på larmet, så får du kontakt och den hjälp du behöver.
 

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Hemsjukvård

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi vill att du så långt det är möjligt ska träffa samma person, så att du får en personlig, trygg och säker vård och omsorg utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Din vardag ska helt enkelt se ut ungefär som vanligt. Alla som arbetar hos oss bär våra arbetskläder och kan identifiera sig.

Kontaktperson

Alla kunder får sin egen kontaktman, som du alltid kan vända dig till med dina frågor och funderingar. Det är viktigt för oss att du känner förtroende för och tillit till kontaktmannen. Det är ju den personen som du kommer att lära känna bäst. Därför erbjuds du att vara delaktig i detta val och du har också möjlighet att byta kontaktman.

Genomförandeplan

Vi tar tillsammans fram en genomförandeplan, för att vi på bästa sätt ska kunna stödja dig i din vardag. I planen beskrivs det dagliga stöd du behöver. Det är kontaktmannen som, tillsammans med dig, ansvarar för att planen tas fram och uppdateras när dina behov förändras.

Personal

Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbitråden, anhörigkonsulenter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och aktivitetsledare. Vi finns här för dig dygnet runt. 

Har du behov av hemsjukvård görs en individuell vårdplanering för dig. Den gör vi för att säkerställa att du erbjuds den vård du behöver. Hemtjänsten och hemsjukvården är en del av Västerås stad Vård och omsorg. Vi har bred erfarenhet av och stor kunskap om äldreomsorg.

I vår verksamhet finns bland annat äldreboenden, servicehus, mötesplatser, förebyggande verksamheter, demensvård, anhörigstöd och korttidsvistelse.
 

Språk

Svenska, Arabiska, Bosniska, Engelska, Finska, Franska, Polska, Ryska, Serbiska, Somaliska, Spanska, Tyska

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal

Mat

I Västerås kan du få måltid beviljat i ditt hemtjänstbeslut. Antingen i form att att vi hjälper dig att laga maten utifrån dina önskemål hemma hos dig eller så levererar vi en färdig matlåda som du kan värma när det passar dig.

Leverantör

Trofo Invest & Trading Company AB

Kvalitet

Inom den kommunala hemvården arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt. Med ett salutogent förhållningssätt menas att vi arbetar hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, för att skapa en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Vi för en noggrann dokumentation och ser alla synpunkter och klagomål som ett sätt att förbättra hela vår verksamhet.

Övrigt

I Västerås stad har vi Värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Här kan du läsa vad de innebär för dig.

Kontakt

Organisation

Västerås stad

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

021–39 84 00

Gatuadress

Stadshusentrén, Fiskartorget, Västerås

Postnummer

721 87

Postort

Västerås

Vill du bli kund hos oss?

Ansök hos kommunens biståndshandläggare eller kontakta oss så hjälper vi dig. Vi vill vara ditt självklara val.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

021–39 84 00

Translate

Tyck till