Om oss

Välkommen till Korsnäsgården
Korsnäsgården är beläget fem kilometer utanför centrala Falun och är ett vård- och omsorgsboende för dig med demenssjukdom. På uppdrag av Falu kommun drivs verksamheten av Temabo AB sedan 2016-02-01. Temabo AB övertogs sedan av A&O Ansvar och Omsorg AB fr o m den 19 november 2018. Vi har uppdraget till den 31 januari 2023.

Höjdpunkter
- Vackert beläget med fina innergårdar
- Engagerade medarbetare
- Individuellt anpassade aktiviteter
- Det friska i fokus här i ditt hem 

Verksamheten drivs av A&O

Vi har drivit äldreomsorg sedan 1993 vilket gör oss till en av de äldsta aktörerna inom vård och omsorg. Fokus har alltid varit att tillhandahålla den bästa möjliga omvårdnad där vi ska förmedla värme, omtanke och trygghet. 

Organisation form
Företag
Driftsform
Entreprenad

Boendet

En vackert belägen byggnad där huset är i ett plan och har 33 lägenheter som är fördelade på fyra flyglar. Lägenheterna ser i stort sett lika ut, samtliga har en trinett, ett sov/vardagsrum samt ett stort badrum och hall från 38-43 kvm.

Alla flyglar har utgång mot en trevlig innegård. Detta gör det lätt att komma ut i trädgården, bara för att njuta och vara eller att ta en promenad, kanske spela boule på vår boulebana eller varför inte plocka något bär från bärbuskarna.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
33

Aktiviteter

Korsnäsgården har en specialist anställd, högskoleutbildad medarbetare, som enbart har till sin uppgift att fånga dina intressen och önskemål för vilka aktiviteter som lämpligen ska planeras in i verksamheten. Varje person har sin veckoplan, så kallad aktivitetsdosett, som synliggör vilka aktiviteter som just du har valt att delta i. Därmed kan medarbetarna enkelt ge stöd till dig att delta på din planerade aktivitet.

I vårt arbete använder vi oss av musiken, rörelsen, konsten och skapandets positiva påverkan på hälsa och välbefinnande. Målet är att du som boende på Korsnäsgården ska få uppleva en meningsfull och innehållsrik vardag utifrån dina villkor, din kapacitet och ditt intresse. Prioriterade områden är det sociala och människans behov av samhörighet.

Mat & Dryck

Vi ser måltiden som ett viktigt tillfälle till social samvaro och vi skapar en miljö som är inbjudande och trevlig. Stor vikt läggs vid dukning och uppläggning av maten. Vi erbjuder frukost, lunch och middag samt mellanmål och du väljer själv när och var du vill äta dina måltider.

Verksamheten har ett kostråd där boenderepresentanter och verksamhetens kostombud samlas för att gå igenom synpunkter och förslag för verksamhetens kost och måltidssituation. Även närstående kan bjudas in till kostrådet om intresse finns.

Var lagas maten?

Haraldsboköket och Falu kommu. Vi lagar även egen mat.

Vård & Omsorg

Levnadsberättelse
Levnadsberättelsen ”Det här är jag” hjälper oss att se vad du har för bakgrund för att lättare kunna anpassa omvårdnaden till hur du vill ha det.

Kontaktperson
Alla som bor på Korsnäsgården får en kontaktperson som ska skapa trygghet för dig och är ett stöd till dina närstående. Kontaktpersonens viktigaste funktion är att vara ditt ombud och ska föra fram dina önskemål och behov till övriga medarbetare.

Kontaktpersonen håller regelbunden kontakten med närstående och är den person man i första hand vänder sig till med frågor.

Genomförandeplan
En genomförandeplan upprättas i samband med inflyttning. Den fungerar som en arbetsbeskrivning som säkerställer att alla medarbetare vet hur du som boende vill ha det, vilket skapar trygghet och kontinuitet. Genomförandeplanen utvärderas och revideras minst två gånger per år.

Hela människan – hela livet
På Korsnäsgården arbetar medarbetarna för en salutogen äldreomsorg. Det betyder att vi fokuserar på det som är meningsfullt för den boende ur ett hälsoperspektiv. Vårt mål är att alla boende ska få möjlighet att leva hela livet. Här kommer du att ha din lägenhet ditt hem, varför vi försöker eftersträva att du ska känna dig som hemma.

Uppdraget är att skapa ett aktivt boende där var och en efter förmåga kan välja att delta i någon/några av våra dagliga aktiviteter. Vår inriktning på dessa är under teman som musik, dans, rörelse och konst.
Verksamheten på Korsnäsgården har som mål att bli ett föredöme då det gäller personcentrerad och högkvalitativ omsorg för person med nedsatt kognitiv förmåga, så kallad demenssjukdom.

Personal

Vi har engagerad personal som arbetar utifrån den enskildes behov och intressen. Vi strävar efter att personalen ska vara utbildade undersköterskor.

Här på Korsnäsgården jobbar enhetschefer, samordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, aktivitetscoach och undersköterskor. Vi har också en verksamhetschef som ansvarar för hela boendet.

Vi vill att våra medarbetare ges möjlighet att bredda sin kompetens och hålla sig uppdaterad inom den senaste forskningen och rönen. Att arbeta med utbildning, kompetensutveckling och handledning är en väsentlig del av boendets kvalitetsarbete och våra medarbetares välmående och utveckling.
Språk
Svenska
Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Kvalitet

A&O-modellen
Vi är angelägna om att verksamheten ska hålla en hög kvalitet. Därför ska alla medarbetare i verksamheten vara medvetna om verksamhetens inriktning och övergripande mål. Vi arbetar enligt vår egen modell, A&O modellen, där verksamheten indelas i sektorer och varje sektor har tydligt beskrivna mål. 

Systematiskt kvalitetsarbete
Inom A&O arbetar vi systematiskt med kvalitetssäkring. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. I vårt ledningssystem beskrivs processer i verksamheten och vem som har ansvaret för att de ska ske.

Kvalitetsdeklaration
A&O kvalitetsdeklarerar verksamheten enligt Almega Vårdföretagarnas standard. Genom kvalitetsdeklarationen redovisar vi öppet verksamhetens kvalitetsarbete och resultat för allmänheten, beställare och beslutsfattare. Kvalitetsdeklarationen uppdateras varje år.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete på vår hemsida.

Kontakt

Organisationsform
Företag
Hemsida
Telefonnummer
Kontaktperson
Kristina Almgren Angeria, verksamhetschef
Gatuadress

Bruksgatan 7

Postnummer
791 44
Postort

Falun

Vill du bli kund hos oss?
Om du önskar bo hos oss på Korsnäsgården ska du kontakta en biståndshandläggare på din kommun och ansöka om ett biståndsbeslut. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Korsnäsgården

Falu kommun

Har du frågor?

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.