Björkbladet

Syréngatan 23, Motala Karta

Typ av plats

Omvårdnad

Om oss

I det natursköna området Motala verkstad i närheten av Borens hults slussar i nordöstra Motala ligger vård- och omsorgsboendet Björkbladet. Här finns allmänna utrymmen som mat- och samvarorum med plats för gemensamma aktiviteter och samvaro. Lägenheterna är rymliga och vackra med burspråk samt är utrustade med trinettkök.

Vi vill att du ska ges möjlighet att leva som du själv önskar. Därför arbetar vi personcentrerat, det vill säga att vi ser till dig, dina behov, förmågor, mål och intressen och utgår från detta i utformning av ditt stöd, omsorg och aktiviteter. För att du ska ges omvårdnad och stöd med kontinuitet har du en utsedd kontaktman. Det är i första hand kontaktmannen som bistår dig med stöd och hjälp i enlighet med dina önskemål och behov.

God samverkan med närstående är viktigt och vi ser närstående som en värdefull resurs. Hos oss anordnas anhörigträffar två till tre gånger per år. Vid dessa tillfällen delar vi med oss av information till närstående och de kan bidra med förslag till att utvecklande verksamheten.

Organisation

Vardaga

Organisationsform

Företag

Driftsform

Entreprenad

Boendet

Vardaga vill bidra till ett bättre och friskare liv för dig i. Fast en enskild är sjuk finns det alltid något friskt att utgå från. Björkbladet i Motala inriktar sig på att ta hand om äldre personer med fysisk funktionsnedsättning.

Byggnaden är uppbyggd i två grupper om vardera tolv boende, med allmänna utrymmen som mat- och samvarorum. Lägenheterna är rymliga och vackra med burspråk samt är utrustade med trinettkök. Två av lägenheterna har extra stora badrum. De två matsalarna på bottenplan är uppskattade att inta dagens måltider i.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

24

Avdelningar

3

Lägenheterna

  • Rymliga lägenheter som består av ett rum med liten hall
  • I varje lägenhet finns badrum med dusch och WC
  • Varje lägenhet har trinettkök
  • Lägenheterna har burspråk

På boendet

  • Det finns gemensamhetsutrymmen
  • På bottenplan finns två matsalar
  • Boendet har två vardagsrum med tv och sällskapsytor
  • Trädgård finns med uteplats på baksidan

Aktiviteter

Vår ambition är att skapa en familjär känsla på Björkbladet. Du som bor här inbjuds att delta i vardagliga sysslor som du tidigare utfört eller har intresse av nu och kan klara av, till exempel att hjälpa till att tillreda måltider, vara delaktig i tvättbestyr, torka av bord, vattna blommor och assistera vid trädgårdsarbete.

Vi erbjuder och uppmuntrar dig som bor på Björkbladet i Motala daglig fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig stimulans efter dina förutsättningar och behov. Vi tar tillvara dina förmågor och vilja till aktivitet. Vår ambition är att stimulera dig att leva ett liv rikt på aktivitet, samvaro och glädje.

Ett veckoschema finns för de gemensamma aktiviteter som erbjuds under veckan. Vissa aktiviteter är återkommande andra är av engångskaraktär för omväxlingens skull. Exempel på aktiviteter är: lösa korsord, lägga pussel, frågesport, allsång, filmvisning, promenader, musik, gymnastik, trädgårdssysslor, bollekar och utflykter.

Aktiviteterna anpassas till dig. Vi uppmuntrar till utevistelse och att delta i aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Deltagande är självklart frivilligt men det är viktigt att du vet att möjligheten finns.

Alla som bor på Björkbladet erbjuds varje vecka en timme med sin kontaktman att disponera så som den enskilde önskar. 

Mat & Dryck

På Björkbladet i Motala vill vi att måltiderna ska tillhöra en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter att ordna måltiderna tillsammans, personal och boende, för att ta fasta på gemenskapen och måltidernas sociala sammanhang. Måltiderna serveras i en trevlig och stillsam miljö. Maten äts gemensamt i matsalen eller enskilt i den egna lägenheten. Till lunch serveras efterrätt. Det är vanligt att medarbetare bakar till fikastunden. Vid högtider erbjuder vi anpassade maträtter.

Du får gärna delta i de flesta moment under matlagningen, såsom att duka eller röra i en sås. Konceptet ger en hemlik och igenkännande miljö, där dofter och skramlet från kastruller i köket stimulerar aptiten.

Vi tar till oss dina synpunkter gällande maten och måltidsmiljön. Hos oss har du möjlighet att påverka.

Dryck
Till måltiderna serveras: mineralvatten och bordsvatten, lättöl, måltidsdryck eller mjölk. Vi hjälper till att servera vin och liknande om du önskar.

Var lagas maten?

Maten planeras, tillagas och bereds på boendet. Undantaget är de måltider som innehåller obehandlat kött, fisk eller fågel. Dessa livsmedel förbereds i tillagningskök innan det värms upp och bereds i boendets enhetskök.

Vård & Omsorg

Personcentrerad vård- och omsorg
För att de äldre på Björkbladet ska ges möjlighet att leva som de önskar arbetar vi personcentrerat, d.v.s. att vi ser till den enskilde, dennes behov, förmågor, mål och intressen. Information vi skaffar oss genom bl.a. levnadsberättelse och genomförandeplan.

Kontaktman
Varje äldre på Björkbladet har en kontaktman samt en vice kontaktman som bistår denne med stöd och hjälp för att den enskilde ska kunna leva på det vis som denne angett i sin genomförandeplan. Det är i första hand kontaktmannen som bistår med stöd och hjälp till "sin" boende i enlighet med den äldres önskemål. Kontaktmannaskapet är det viktigaste inslaget för att ge trygghet avseende kontinuitet för de äldre.

Varje vecka har varje äldre minst en timmes egentid tillsammans med sin kontaktman att tillbringa på det vis den boende önskar.

Vård

För verksamheten finns omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt tillgång till arbetsterapeut/fysioterapeut (sjukgymnast). Dessa professioner ansvarar för sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser efter de boendes behov.

Personal

Team bestående av ett 20-tal omsorgspersonal där de flesta är undersköterskor, enstaka vårdbiträden med lång erfarenhet. Bland undersköterskor finns inriktning både mot demens och psykiatri. Inom omsorgspersonalen finns kompetens mot kost och måltider samt arbetsledning genom driftledare.

Legitimerad personal bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Verksamheten leds av verksamhetschef. Vi har samarbete med kommunens hemsjukvård för sjuksköterskeinsatser på jourtid.

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med de boende och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Kvalitetsregister

Kontakt

Organisation

Vardaga

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0704315635

Kontaktperson

Simon Zeitelberg, verksamhetschef

Gatuadress

Syréngatan 23

Postnummer

591 62

Postort

Motala

Vill du bo här?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bo här. För att få en plats brukar det även behövas ett biståndsbeslut från kommunen.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Söker du jobb?


Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0704315635

Translate

Tyck till