Förskrivning av hjälpmedel

Åldrande kan göra att vi får svårare att klara vissa moment i vardagen. Kanske har en stroke eller demenssjukdom gjort att du måste ha mycket hjälp för att kunna bo kvar hemma. Då har du rätt till subventionerade hjälpmedel från din kommun eller ditt landsting. Detta kallas för förskrivning av hjälpmedel.