Förskrivning av hjälpmedel

Seniorer har rätt till subventionerade hjälpmedel från kommun eller region.

Åldrande kan göra att vi får svårare att klara vissa moment i vardagen. Kanske har en stroke eller demenssjukdom gjort att du måste ha mycket hjälp för att kunna bo kvar hemma. Då har du rätt till subventionerade hjälpmedel från din kommun eller din region. Detta kallas för förskrivning av hjälpmedel.