Hjälpmedel på äldreboende

På äldreboenden finns tillgång till hjälpmedel.

Om du bor på ett äldreboende är det äldreboendet som är ansvariga för att tillhandahålla de hjälpmedel du behöver. Prata med sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller sjukgymnasten som finns på boendet. De ansvarar för att förskriva hjälpmedel till dig. 

Tänk på att det även kan finnas smarta produkter som du själv kan köpa, saker som kan skapa gynnsammare förutsättningar för dig på boendet. Tveka inte att undersöka utbudet, det kan göra ditt liv mycket enklare.