Hur går det till?

Oftast är det en distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som förskriver hjälpmedel. Först görs en behovsanalys, därefter beslutas vilka hjälpmedel du ska få och sedan får du hjälp att beställa och få hjälpmedlen levererade samt börja använda dem. 

Behovsanalys

Denna person som ska förskriva hjälpmedel kommer först vilja göra en behovsanalys tillsammans med dig. Ofta görs ett hembesök. Då går ni igenom vad det är du klarar av och inte klarar av och så bestäms vilka hjälpmedel som kan vara lämpliga för dig. Behovsanalysen ska göras utifrån hela din livssituation, alltså fysiska såväl som psykologiska och sociala behov ska tas med i beräkningen.

Behovsanalysen kan också kallas för utprovning. 

Förskrivning

Efter behovsanalysen fattar förskrivaren beslut om vilka hjälpmedel du kan få.  Det går inte att överklaga ett sådant beslut, men om du känner att du inte fått vad du behöver ska du naturligtvis diskutera vidare med din förskrivare. Om du ändå känner att du inte fått gehör för dina önskemål ska du prata med verksamhetschefen eller kontakta patientnämnden i din region eller kommun.

Beställning och leverans

Förskrivaren hjälper även till med att få hjälpmedlen levererade till ditt hem och lär dig hur du använder dem.

Om kommunen eller regionen där du bor har Fritt val av hjälpmedel kan du även få möjlighet att själv köpa hjälpmedlen som du har fått förskrivna. Läs mer under Fritt val av hjälpmedel