Personalen på boendet

Personalens kompetens inom demens är en viktig faktor för kvaliteten på omsorgen. Inför flytten och innan du tackar ja till en plats så fråga gärna personalen om deras arbetsmetoder och vilken utbildning de har inom demens. Exempel på vanligt förekommande utbildningar hittar du här.

Tjänster hemma

Boende

Gemenskap