Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Vad kostar dagverksamhet?

Du betalar en avgift till kommunen för när du deltar i en dagverksamhet. Det spelar ingen roll vilken utförare (kommunens dagverksamhet, ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen) som driver verksamheten, det är samma prissättning oavsett.

Grundpriset för att delta i en dagverksamhet varierar mellan olika kommuner och din avgift beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. Det är frivilligt att lämna uppgifter om sin inkomst. Om du inte vill lämna uppgifter så görs ingen beräkning och du betalar maxtaxa (se nedan). 

Maxtaxa

Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 
2 359 kr per månad (2023) och är densamma i hela landet. 

Minimibelopp

Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du också ha kvar minst 6 470 kronor per månad (2023) om du är ensamstående och 5 279 kronor (2023) vardera för makar för personliga utgifter. Om du inte har kvar det beloppet så reduceras din hemtjänstavgift. Beloppet kallas för förbehållsbelopp. 

Så funkar det i din kommun

Regelverken kan skilja sig mellan olika kommuner.