Vad kostar det?

Vad kostar föreskrivna hjälpmedel

Föreskrivna hjälpmedel från kommunen eller landstinget betalar du i regel ingenting för, men det kan finnas undantag där du betalar en mindre summa.

Hjälpmedel är oftast till låns från landstinget eller kommunen. Du lånar det så länge du behöver det och lämnar sedan tillbaka det. Det innebär att det inte alltid är nya saker du får, men väl rengjorda och underhållna.

Om hjälpmedlet går sönder

Om du skulle få problem med hjälpmedlet så vänder du dig till din förskrivare eller den verksamhet där du fick ditt hjälpmedel. Hjälpmedelsverksamheterna lagar och underhåller hjälpmedel som är trasiga och du behöver oftast inte betala någonting. Har du varit oaktsam med hjälpmedlet kan du dock bli ersättningsskyldig.

Fritt val av hjälpmedel

I några kommuner finns Fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du istället för att låna ett hjälpmedel själv får köpa det hjälpmedel du vill ha inom ramen för vad du har fått förskrivet. Du betalar med en rekvisition istället för pengar. Butiken/ leverantören får sedan begära in pengar av kommunen eller landstinget. Du blir sedan ägare till detta hjälpmedel och ansvarar för dess hantering och skötsel.

Om hjälpmedlet går sönder eller måste underhållas är det Konsumentköpslagen som gäller. Den säger att du får vända dig dig till den som har sålt eller tillverkat hjälpmedlet för åtgärder av fel inom garantitiden. Därför är det extra viktigt att hålla koll på garantitider, manualer och kvitton om du köper ditt hjälpmedel själv.