Om oss

Äldreboende omvårdnad och demens

Åsbacka är ett äldreboende för dig med demenssjukdom eller åldersrelaterade kroppsliga sjukdomar. Vi erbjuder en individuellt anpassad omsorg med utgångspunkt i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Vi utgår från varje boendes behov, ser till och stärker det som är friskt och arbetar funktionsbevarande med omtanke, integritet och valfrihet.

Åsbacka ligger i centrala Molkom, nära butiker, vårdcentral och kommunikationer. Det är lätt att parkera vid boendet och från Karlstad går Värmlandstrafiks busslinjer 300, 400 och 401 till Molkom. Vi har nära till naturen, inte minst den vackra Molkomssjön. Vi ger dig möjlighet att bo kvar i din hembygd även när du på ålderns höst behöver det stöd som ett äldreboende ger.

Boka gärna en privat visning av Åsbacka, kontakta verksamhetschef Maria Andersson!

Demensakademin


Åsbacka är certifierat enligt Demensakademin, ett koncept för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom som bland annat innehåller utbildning och vägledning för medarbetare samt stöd till närstående.

Åsbacka ligger i centrala Molkom, tre mil norr om Karlstad, med utsikt över den vackra Molkomssjön. Här är det nära såväl till service som till naturen.

Åsbacka erbjuder permanent och trygghetsboende och drivs som entreprenad av Vardaga på uppdrag av Karlstads kommun.

Du kan flytta in till oss när du fått ett biståndsbeslut som kommunens biståndsbedömare utfärdar efter en individuell bedömning av just dina behov.

Platser


Vi har 73 platser och erbjuder även trygghetsboende som består av 5 platser. Är du intresserad av att bo på Åsbacka? Praktisk information om hur du söker plats på äldreboenden hittar du här på Vardaga.se.

Vill du veta mer om hur det är att bo hos oss?

Läs mer om vårt äldreomsorg och vårt koncept Den goda dagen.

 

Utveckling och digitalisering

Trygghetsteknik

På Åsbacka är vi föregångare inom trygghetsteknik i äldreomsorgen. Vi var först i Sverige med rörelseaktiverade sensorer i våra gemensamma utrymmen nattetid. Det underlättar för nattpersonalen att ha överblick och snabbt kunna hjälpa. För våra boende ökar det tryggheten i att få snabbare hjälp om något händer på natten.

Spel som underlättar vid demenssjukdom

Vi har en Tovertafel på Åsbacka. Det är ett digitalt spel med projektor, som stimulerar till rörelse och social interaktion. Spelet är baserat på forskning om demenssjukdom och andra kognitiva svårigheter och utvecklas i samarbete med användarna. Våra boende tycker mycket om spelet.

Uppföljning av matupplevelsen i realtid

Våra serviceassistenter genomför ett digitalt enkätprojekt vid måltiderna, som gör att vi kan ta del av de boenden matupplevelse i realtid. Vi får snabbt veta vilka maträtter som är mest populära och om det är någon mat som de boende inte tycker om eller vill ändra på. På så sätt kan vi utveckla och förbättra måltidsupplevelsen för våra boende.

Frågor och synpunkter

På Åsbacka arbetar vi med att ständigt bli bättre och utvecklas. Synpunkter från våra boende och anhöriga är en mycket viktig del i detta. Frågor och synpunkter är alltid välkomna! Tala med er kontaktman eller ansvarig chef.

Fyra gånger per år anordnar vi anhörigträffar på Åsbacka. Två av träffarna är avdelningsvis och två är för hela boendet. Där får dina anhöriga information om vad vi har på gång här hos oss. De får också möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter

 

Organisation
Organisationsform
Företag
Driftsform
Entreprenad

Boendet

Allmän beskrivning

Äldreboende och trygghetsboende

Åsbacka byggdes i början av 1970-talet och består av totalt 73 lägenheter, varav 68 är äldreboende och fem trygghetsboende. För båda boendeformerna krävs biståndsbeslut från kommunen. I trygghetsboendet bor du i egen lägenhet, eventuellt med stöd av hemtjänsten. Om du senare i livet behöver äldreboendet, är steget kort över till denna del av boendet.

Boendemiljö

Vi har en inhägnad modern utemiljö med boulebana och vattenfontän. Varje avdelning har gemensamt kök och trivsamma utrymmen för samvaro och måltider. Det finns gemensam uteplats och balkonger. Det finns möjlighet att disponera pianosalen, matsalen och innergården för egna sammankomster med dina närstående.

Din egen lägenhet på äldreboendet är utrustad med trinettkök med kylskåp samt garderob. Badrummet är handikappanpassat med dusch. Trygghetslarm finns installerat. Lägenheten har en höj- och sänkbar säng med tillhörande madrass, i övrigt möblerar du med dina egna möbler och saker.

Service och kommunikationer
Åsbacka ligger i centrala Molkom, nära butiker, vårdcentral och kommunikationer. Det är lätt att parkera vid boendet och från Karlstad går Värmlandstrafiks busslinjer 300, 400 och 401 till Molkom. Vi har nära till naturen, inte minst den vackra Molkomssjön.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
73
Avdelningar
5

Aktiviteter

Aktiviteter är en viktig del av din omvårdnad. Du erbjuds aktiviteter både individuellt och i mindre grupper, där alla ska kunna hitta något särskilt roligt eller stimulerande. De olika gemensamma aktiviteterna presenteras varje vecka i ett aktivitetsschema på avdelningarna. Du väljer själv vilka du vill delta i, utifrån intresse och vad du orkar.

Vi ordnar både egna aktiviteter här på Åsbacka och i samarbete med lokalsamhället i Molkom. För oss är det viktigt med samverkan med andra aktörer på orten och att vara en del i det som händer här. Vi deltar till exempel i ett pilotprojekt inom Vuxenskolan, som kommer ut på våra avdelningar och skapar rörelse, musik och bild tillsammans med de boende.

På helgerna kommer Ung Omsorg till oss och aktiverar våra boende på olika sätt. Det är uppskattat att få träffa ungdomarna, som till exempel kan hjälpa till att fixa mobilen, spela spel eller följa med på promenad.

Några exempel på våra aktiviteter:

- Utflykter 6 gånger per år utifrån de boendes önskemål

- Pubafton med underhållning en gång per månad

- Cykelturer tillsammans med personal i vår side-by-side-cykel

- Boule på vår boulebana

- Odling i vår trädgård

- Avslappning i vår gungande vilstol

- Musikunderhållning och studiecirklar i samarbete med Vuxenskolan

- Underhållning och gudstjänster i samarbete med Svenska Kyrkan

- Promenader i närområdet, till exempel vid Molkomssjön

- Bingo

- Fysisk aktivitet, träning och gymnastik

Djur i omsorgen

Djur kan vara en källa till bättre hälsa, glädje och ökad livskvalitet. På Åsbacka anordnas det cirkelträffar där boende kan interagera med hund. En besökshund har testats som lämplig för att arbeta i vården och omsorgen och arbetar efter utbildning tillsammans med vård- och omsorgspersonalen som stöd i träning och medicinsk behandling av våra boende. Arbetet styrs av riktlinjer som säkrar säkerhet och kvalitet, samt uppfyller krav på säker livsmedelshantering, vårdhygien, patientsäkerhet, arbetsmiljö och djurskydd.

Se film om aktivterna på våra äldreboenden

Mat & Dryck

Våra egna kockar tillagar all mat på plats och ser till att maten är varierad, god och näringsrik utifrån äldres behov och önskemål. Till helger och högtider dukar vi fint och serverar en trerätters meny med ett glas öl eller vin till för den som önskar. Varje torsdag bjuder vi in till hotellfrukost med ett stort urval av god frukostmat i vår gemensamma matsal.

Vi skapar en positiv atmosfär kring matlagningen och måltiden – det ska kännas som hemma. Vi uppmuntrar de boende att påverka vad som serveras och bestämma själva när de vill äta. Det ska vara som man är van vid från tiden innan man flyttade till oss.

Att maten på Åsbacka uppskattas av våra boende ser vi bland annat i Socialstyrelsens brukarundersökning från 2020, där vår mat får ett avsevärt högre betyg än genomsnittet för både Karlstads kommun, Värmland och hela landet.

Hör Vardagas måltidschef Ola berätta om maten på våra äldreboenden

Vård & Omsorg

Vardagas mål är att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dig som bor hos oss. Genom vårt helhetskoncept för äldreomsorg, Den goda dagen ger vi våra boende en individanpassad omsorg som bygger på omtanke, integritet och valfrihet. Vi utgår från var och ens behov, ser till det friska och stärker den boendes identitet och självständighet. De små detaljerna är viktiga för att varje dag ska bli en riktigt god dag. Du som bor hos oss är gammal nog att bestämma själv och boendet är i första hand ditt hem, inte vår arbetsplats.

Demensakademin
Som boende hos oss på Vardaga vill vi att du ska ha tillgång till den bästa möjliga vården och omsorgen. Därför driver vi bland annat Demensakademin ett kompetensutvecklingskoncept för att medarbetarna i våra verksamheter ska ha högkompetens kring demens. Konceptet utgår ifrån aktuell forskning. Initiativtagaren till Demensakademin Liselotte Björk, har tilldelats En Ros av Seniorval.se för sitt arbete, läs gärna en intervju med henne här.
 

Se filmen om Demensakademin vars mål är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dem som bor på Vardagas verksamheter.

Personal

På Åsbacka finns kunnig och engagerad omvårdnadspersonal på plats dygnet runt, för din trygghet. Alla talar svenska och vi har dessutom medarbetare med ursprung i olika länder och som talar flera olika språk. Våra medarbetare har relevant utbildning inom vård och omsorg, t ex undersköterska. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård på boendet genom sina sjuksköterskor, som vi kan kontakta dygnet runt. Rehabiliteringspersonal finns att tillgå. Serviceassistenterna arbetar i våra avdelningskök samt med städning och tvätt. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt Vardagas interna utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

När du flyttar in hos oss får du också en egen kontaktman bland medarbetarna. Kontaktmannen ansvarar för att dina behov och önskemål framkommer i den individuella omvårdnadsplan som upprättas mellan dig och oss medarbetare.

Ansvarig på Åsbacka är vår verksamhetschef. Avdelningsansvariga är våra gruppchefer, som är nära verksamheten och förutom sin chefsroll även arbetar direkt i omsorgen.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vision och Kommunal.

Demensakademin och Studio 3

Åsbacka är certifierat enligt Demensakademin, ett koncept för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom som bland annat innehåller utbildning och vägledning för medarbetare samt stöd till närstående. Det innebär att vi har genomgått ett kompetensprogram utifrån evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet inom demensvården. På varje avdelning har vi en utsedd demensansvarig som ansvarar för att kunskaperna hålls vid liv. Vårt resultat följs upp i årliga kvalitetsuppföljningar.

Åsbackas medarbetare är även utbildade inom psykisk ohälsa genom Studio 3. Det är en metod för att hantera utmanande beteenden genom ett lågaffektivt bemötande. Utbildningens syfte är att minska eller undvika konflikter och utagerande beteende och den ger ökad kunskap om människor med särskilda behov och exempel på vad medarbetarna behöver tänka på i olika situationer.

Kompetensutveckling

Våra medarbetare genomgår kontinuerligt Vardagas interna utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

Språk
Svenska
Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vision och Kommunal.

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med de boende och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Kontakt

Organisation
Hemsida
Telefonnummer
Gatuadress
Stationsgatan 2
Postnummer
660 60
Postort
Molkom
Vill du bli kund hos oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bo här. För att få en plats brukar det även behövas ett biståndsbeslut från kommunen.

Du får gärna boka en visning på plats eller digitalt (via Facetime eller Whatsapp) av vårt fina boende. Säkert och enkelt. Välkommen!

Hitta hit

Vägbeskrivning

Åsbacka

Karlstads kommun

Söker du jobb?

Kolla in karriärsajten . Här kan du läsa mer om Vardaga som arbetsgivare och vad vi kan erbjuda dig.

Har du frågor?

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.