Liselotte Björk på Demensakademin får en Ros

Publicerad tisdag 23 december 2014

Liselotte Björk på Vardagas Demensakademi.

När Liselotte Björk kom till Vardaga hade hon med sig många års erfarenhet som undersköterska och vårdutvecklare. Här lyfte hon sin idé om en utbildningssatsning som innebar att man tog ett helhetsgrepp runt demensvården på boendena. Resultatet blev Demensakademin, som fram till idag utbildat närmare 500 medarbetare. Vi säger grattis till Liselotte Björk, som tilldelas en Ros av Seniorval.se.

Det är tidig förmiddag när vi möter upp Liselotte i receptionen i Solna. Hon berättar att hon är stolt att få rosen av Seniorval, som vi motiverar med att hon framgångsrikt har utvecklat och drivit Demensakademin.

– Tillsammans med kloka och kompetenta kollegor, framhåller hon.

Innan Vardaga arbetade Liselotte på Linköpings kommun. Där väcktes lusten att föra vidare kunskap och erfarenhet för att göra skillnad ute i verksamheterna. Hon vidareutbildade sig till demensvårdsutvecklare och höll på med utbildning och handledning åt personalen. I mötena med demenssjuka upplevde hon att hennes eget agerande påverkade oerhört mycket. De sjuka speglade sig direkt i hur hon själv mådde. Hon intresserade sig mer och mer för hur man läser av symptomen och hur man lär sig hantera olika beteenden. Något som kräver mycket empati och inlevelseförmåga.

Väl på Vardaga fick hon möjlighet att utveckla och testa sin idé, som bygger just på hur vi möter personer med demenssjukdomar, snarare än enbart sjukdomslära. Idag är Demensakademin ett helhetskoncept för utbildning och vägledning av personal, framtaget utifrån aktuell forskning. Det unika med utbildningen är att den följs av vägledning ute på arbetsplatserna, så att medarbetarna får en chans att förankra de teoretiska kunskaperna i praktiken. Akademin jobbar också med de närstående i form utav studiecirklar vid tre tillfällen.

 Vårt arbete är långsiktigt, säger Liselotte. Det handlar inte om att ”nu utbildar vi och sen är det klart”, utan i konceptet ingår en strategi för att hålla arbetet levande.

På varje avdelning på boendena som genomfört utbildningen utses en demensansvarig, som får extra utbildning. Den demensansvarige håller i återkommande reflektion för medarbetarna på avdelningen och träffar regelbundet andra demensansvariga i nätverk för stöd och fortbildning. De boenden där konceptet genomförts blir certifierade och anslutna till Demensakademin. Medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras årligen av Demensakademins expertgrupp.

Vad var det som gjorde att du fastnade för demensvård?
 Det är en svår sjukdom, som påverkar en person på många olika sätt. Jag brinner för att det går att göra skillnad. Du kan göra så mycket för att förbättra för de här personerna, det är vi som är friska runtomkring som måste anpassa oss och ha rätt kunskap.

Handlar drivkraften om att hjälpa andra?
 Ja, jag drivs av att hitta nycklarna in till någon, att se att en person mår gott utav ens arbete. Jag är rädd för att de här människorna ska bli överkörda, att andra ska tycka och tänka vad som är bäst för dem.

När man pratar med Liselotte är det tydligt att demensakademin på kort tid blivit mycket uppskattad och medarbetare tycker att de fått konkreta verktyg och redskap.

 Jag hade turen att min idé verkligen testades, säger Liselotte. Tänk att det går att komma med ett förslag och att det får en sådan genomslagskraft. Det måste få finnas massor av möjligheter att få skapa något bra, att få göra skillnad.

Seniorval.se