Hemtjänst - hit vänder du dig

Kommunen

Om du vill ha mer information eller ansöka om hemtjänst ringer du till din kommun eller besöker kommunens webbplats. 

Om du ringer så be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Biståndshandläggaren är den på kommunen som hanterar ansökningar om hemtjänst. Läs mer om biståndshandläggarens roll.

Använd gärna "Så funkar det i din kommun" till höger för att komma direkt till den information som din kommun har om äldreomsorg på sin webbplats. Vissa kommuner har ett formulär på internet som kan fyllas i för att bli kontaktad.

Direkt till enskilda hemtjänstleverantörer

Vissa kommuner tillämpar vad som kallas valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att kommunen har godkänt ett antal företag och organisationer som får utföra hemtjänst. De godkända verksamheterna kallas ofta för leverantörer eller utförare. Kommunen själv kan vara en av dem. Om du blir beviljad hemtjänst får du välja vilken leverantör som du vill ska utföra tjänster hemma hos dig.

Du kan vända dig direkt till hemtjänstleverantörer för att få information om hur hemtjänst kan fungera i praktiken. Det är också bra att så tidigt som möjligt börja titta runt på de olika alternativen och se vilken som passar dig bäst. Du hittar hemtjänstleverantörer på alla orter i Sverige i vår söktjänst. Men ansöka om hemtjänst gör du som sagt hos kommunen. 

Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Så funkar det i din kommun

Regelverken kan skilja sig mellan olika kommuner.