Så funkar RUT

RUT-avdraget är en skattelättnad som innebär att du som kund bara betalar hälften av vad tjänsten kostar. Oavsett ålder kan du få upp till 75 000 kronor i skattereduktion. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Företaget du anlitar måste inneha F-skattsedel.

Observera att summan 75 000 kronor gäller för allt husarbete som du köper, dvs RUT- och ROT-arbete (reparationer, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad) tillsammans. Så om du redan har gjort avdrag för ROT-arbete så blir utrymmet för göra avdrag för hushållsnära tjänster mindre.

Du kan också köpa tjänster av en annan privatperson. Denna har då A-skatt,vilket innebär att du som arbetsgivare ansvarar för att göra skatteavdrag på lönen och betala sociala avgifter. 

Tips innan du gör avdrag

  • Kom ihåg att RUT förutsätter att du har haft en inkomst att kvitta skatten mot. 
  • Dubbelkolla att du uppfyller villkoren för att få skattereduktion för hushållsarbete.
  • Innan du köper en tjänst bör du också alltid kontrollera att den räknas som hushållsarbete och att du därmed har rätt till avdrag. Skatteverket har en lista du kan stämma av med. Dock är det vissa tjänster som inte tydligt framgår av listan. Dessa specificerar vi därför nedan.

Personlig omsorg

Du får göra avdrag för personlig omsorg som utförs i eller i nära anslutning till ditt hem. Det mesta som brukar ingå i den vanliga hemtjänst ger rätt till skattereduktion, vilket kan vara hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning och liknande. Från den 1 januari 2021 ingår även tvättning av kläder vid tvättinrättning och transport av tvätten. 

Sällskap/Ledsagning

Utevistelse, sällskap på promenader samt enklare ärenden ingår också. Med enklare ärenden avses besök på banken, matvarubutiken eller vårdcentralen. 

Flytttjänster

Från och med den 1 januari 2021 kommer vissa flytttjänster ge rätt till rutavdrag. Det gäller till exempel:

  • Transport till andrahandsbutiker där möblerna kan komma till återanvändning. 
  • Till och från magasinering.
  • Möblering av bostad inklusive montering av möbler, dock inte inredningstjänster. 

Exempel på tjänster som inte är avdragsgilla

Var uppmärksam på att det finns ett antal tjänster som ibland erbjuds seniorer i deras hem men som inte är avdragsgilla. Exempel på sådana är:

  • Hälso- och sjukvårdsinsatser ger aldrig rätt till skattereduktion. En sjuksköterska får alltså inte lägga om sår, ta blodprov eller ge injektioner.
  • Matlagning är inte avdragsgilt.
  • Passning av husdjur är inte avdragsgillt.
  • Skönhetsvård som massage, fotvård och hårklippning berättigar inte heller till RUT-avdrag.

Skattereduktion för hushållsarbete i förälders bostad

Du får även göra avdrag för arbete som utförts i din förälders bostad, förutsatt att du är den som har betalt för arbetet. 

Tjänster hemma

Boende

Gemenskap