Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Hemtjänst Linköping

Här hittar du leverantörer av hemtjänst i Linköping. Klicka på de leverantörer som du är intresserad av för bilder och mer information om deras arbetsätt, kompetens, kvalitet och kontaktuppgifter etc.

Under listan med hemtjänstleverantörer i Linköping hittar du allmän information om hemtjänst. Vad kan man få hjälp med? Hur ansöker man? Hur vet man vilka leverantörer som är bra? Läs mer

Sponsrade

Attendo Hemtjänst Linköping

Linköping

Vårt arbete i hemtjänsten syftar till att stötta dig i vardagen utifrån dina önskemål. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hemtjänst och service.

Bräcke hemtjänst Linköping

Linköping

Bräcke hemtjänst Linköping erbjuder dig hemtjänst med hjärta – med kontinuitet, kompetens och engagemang som ledord.

Vardaga Hemtjänst Linköping

Linköping

Vi visar vägen till ett enklare liv och vår önskan är att göra vardagen lite lättare och mer innehållsrik för dig som behöver hemtjänst.

Visa alla

Vad kan hemtjänsten i Linköping hjälpa till med?

Om du känner att du behöver extra hjälp i vardagen så har du rätt att ansöka om hemtjänst hos Linköping kommun. Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Det är dina behov som ska styra. Exempel på insatser som hemtjänsten i Linköping ofta gör är städning, handling, hjälp med personlig hygien och ledsagning till olika aktiviteter.  

Så ansöker du om hemtjänst i Linköping

Hemtjänst betalas delvis av kommunen vilket gör att du måste ansöka om att få det. Insatserna är behovsprövade vilket innebär att en biståndshandläggare på inom Linköping kommun kommer att bedöma dina behov och besluta om vilken hjälp du får. Är du inte nöjd med beslutet så kan du överklaga. För att ansöka kontakta Linköping kommun och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Linköping kommuns webbsida om äldreomsorg.

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Bedöma kvalitet på hemtjänst

Kvaliteten på hemtjänst kan innefatta många olika aspekter personalens kompetens, bemötande, maten etc. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du utvärderar olika alternativ. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för hemtjänst i Linköping, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundersökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk  sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på hemtjänst som kan finnas och hur du tolkar dem.

Vad kostar hemtjänst i Linköping?

För hemtjänst i Linköping betalar du en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare du har (kommunens hemtjänst eller ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen), det är samma prissättning oavsett. Avgiften för hemtjänst i Linköping beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar hemtjänst?