Sundbybergs Stads Hemtjänst

Sundbyberg

Verksam i

Alla stadsdelar

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning

Om oss

Sundbyberg stads hemtjänst i egen regi erbjuder våra kunder omvårdnad- och serviceinsatser av hög kvalité!
För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med insatser av oss. Det kan vi tillgodose med vår personal som har lång erfarenhet av omvårdnadsarbete i staden, och även med våra kontaktmannagrupper.

Med våra kontaktmannagrupper har vi lyckats att ta oss till topp 3 i Sverige vad det gäller kontinuitet hos kund! Kontinuitet, dvs att man får samma personal som kommer och utför insatser, är ett av de viktigaste målen för oss! Det leder till trygghet för både kund, anhöriga och vår personal. 

Vår strävan är alltid kunden i fokus och vårt motto: "Mänskliga möten - vi bryr oss!" genomsyrar hela vår verksamhet.

Sundbybergs stad driver även äldreboenden som du kan läsa mer om här:
- Bällstahof
- Duvbopark
- Hallonhöjden
- Solskiftet

Organisation

Sundbybergs stad

Tjänster

Sundbybergs stads hemtjänst kan erbjuda dig den hjälp som du fått beviljat i ditt biståndsbeslut från kommunen. I detta ingår allt ifrån serviceinsatser, omvårdnad, ledsagning och avlösning för anhöriga. Exempel på serviceinsatser är: städ, tvätt och inköp. Exempel på omvårdnadsinsatser är: personlig omvårdnad och hygien.

Flexibilitet
Vi kan erbjuda en flexibilitet för våra kunder genom att du till exempel kan byta en städning mot en promenad eller ett inköp mot en städning och så vidare.

Trygghetslarm och Nattpatrull
Det är endast vi på den kommunala hemtjänsten som utför larm och nattinsatser till hela stadens medborgare som har fått det beviljat. Även till de kunder som har privata utförare. Det innebär att vi är den enda utföraren som har dygnet runt verksamhet.

Avlösning
Avlösning i hemmet riktar sig till dig som hjälper en närstående i hemmet. Insatsen ska ge anhörig möjlighet att göra något för egen del. Fritidsledsagning är för dig som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med att exempelvis träna på gym eller delta i kulturevenemang.

Träffpunkter
Sundbyberg har träffpunkter för dig över 65 år. Här kan du delta i fysiska och sociala aktiviteter som dans, gymnastik, måleri med mera.
Välkommen hit!


Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning

Arbetssätt

Kontinuitet

För oss är det väldigt viktigt att du känner dig trygg och delaktig då du har insatser från vår hemtjänst. Genom vårt arbetssätt med kontaktmannaskap och kontaktgrupper minimerar vi antal personer som besöker dig.

Vi var en av de högst rankade hemtjänstverksamheter i Sverige när det gäller kontinuitet.

Kontaktperson

Du får din egen huvudkontaktperson som har ett särskilt ansvar för att hemtjänsten fungerar som du önskar. När den personen är ledig kommer en annan schemalagd kontaktperson ifrån kontaktmannagruppen som känner dig som kund. Detta är mycket uppskattat av våra kunder och personal.

Personal

Förutom lång erfarenhet hos personalen så har vi även specialkompetens vad gäller demenssjukdomar, palliativ vård, språkinriktning och även förebyggande av undernäring.

Vi är utbildade undersköterskor och vårdbiträden och alla medarbetare har utbildning i professionellt bemötande. Personalen är mycket kompetent, kreativ och flexibel. Vi lyssnar och tillgodoser dina behov utifrån dina önskemål.

Vi har ett mycket nära samarbete med våra dagverksamheter, demensteam, anhörigstöd, primärvården, hemrehabilitering och stadens nutritionsansvariga dietist.

Sundbybergs stad är ett finskt förvaltningsområde och i hemtjänsten kan finsktalande medarbetare matchas till kunder som vill ha hemtjänst på finska. Vi erbjuder också ett flertal andra språk.


Språk

Svenska, Arabiska, Dari, Engelska, Finska, Kurdiska, Persiska, Polska, Rumänska, Ryska, Somaliska, Spanska, Tamil, Thai, Tigrinja

Mat

Det är möjligt att få mat levererat från andra aktörer som exempelvis Bällstabro Värdshus, ICA, Willys, hemköp, och Coop i Sundbyberg.

Leverantör

Fazer-Amica

Kvalitet

Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet genom våra kvalitetsråd där vi har ombud från varje arbetslag som tar upp olika händelser där vi kan utveckla och förbättra verksamheten. Det genomförs även en intern revision i våra verksamheter.

Certifiering
Sedan 2012 är vår hemtjänst kvalitetscertifierad i enlighet med standarden ISO 9001:2015. Varje år blir vi granskade av både interna och externa revisorer. Vi har blivit godkända för att ha ett fortsatt certifikat. Detta visar att äldreförvaltningen i Sundbyberg stad ställer högre krav på kvalité än vad lagstiftningen säger. Vi har alltid kunden i fokus och vårt motto ”Mänskliga möten-Vi bryr oss genomsyrar hela verksamheten. Välkommen till oss!

Övrigt

  • Socialstyrelsens brukarundersökning visar att vi fick ett högt betyg från våra kunder när det kommer till bemötande och även högt resultat i den totala nöjdheten av utförandet.
  • När vi fått resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning tar vi fram handlingsplaner för att utvecklas resultaten.

Kontakt

Organisation

Sundbybergs stad

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-706 83 19/ 08-706 83 28

Kontaktperson

Therese Johansson, Enhetschef

Gatuadress

Ekbacksgränd 6C

Postnummer

172 37

Postort

Sundbyberg

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss gärna så diskuterar vi hur vi kan hjälpa dig.

Söker du jobb?

Vi söker hela tiden efter kompetens personal som vill jobba tillsammans med oss på Sundbybergs stads hemtjänst. Är du intresserad av att jobba med oss, skicka då ett presonligt brev och CV till therese.johansson2@sundbyberg.se

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-706 83 19/ 08-706 83 28

Translate

Tyck till