Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Laddar karta…

Letar du äldreboende i Upplands Väsby Sök och jämför olika alternativ på Seniorval.se. Få även tips om hur du utvärderar kvalitet.

Äldreboende Upplands Väsby

Här hittar du äldreboenden i Upplands Väsby. Klicka på de boenden du är intresserad av för att se bilder och få mer information om deras utformning, aktiviteter, kvalitet och kontaktuppgifter etc. 

Under listan med boenden i Upplands Väsby hittar du allmän information om äldreboende. Vad ingår i denna boendeform? Hur ansöker man? Hur bedömer man kvalitet? Läs mer

Sponsrade

Nyckelharpan - ett av stiftelsen Stockholms Sjukhems äldreboenden

Drabantvägen 3-5, Upplands Väsby

Nyckelharpan är ett nyöppnat äldreboende som drivs av vår icke vinstdrivande stiftelse. Hos oss får du mat från vårt White Guide Senior-nominerade kök.

Attendo Fresta Södra Allé

Fresta Södra Allé 2, Upplands Väsby

Attendo Fresta Södra Allé i Upplands Väsby är ett nytt och modernt äldreboende nära härlig natur och trevliga promenadstråk. Boendet har inriktningen utevistelse & trädgård.

Brobacken

Industrivägen 16, Upplands Väsby

Brobacken är ett boende för äldre som drivs av Väsby Stöd och Omsorg, Upplands Väsby kommuns egenregi. Vi har en kultur- och hälsoinriktning.

Edsby slott

Runsavägen 1, Upplands Väsby

Edsby Slott ligger naturskönt i utkanten av Upplands Väsby med utsikt mot Edssjön och ett stenkast från Mälaren. Vi bjuder måltider som lagas på plats av våra erfarna kockar.

Hedvigsgården

Hasselgatan 80 A-E, Upplands Väsby

Vår inriktning är trädgård, djur och natur. Det innebär att vi vistas mycket ute i våra fem små trädgårdar som alla har olika teman. Möjlighet att odla egna grönsaker och bär finns

Kavat Vård Smedbyhof

Ryttargatan 276, Upplands Väsby

Kavat Vård Smedbyhof är ett nytt äldreboende i Upplands Väsby. Här har du möjlighet att flytta in i en smakfullt möblerad lägenhet utan extra kostnad om du önskar.

Lavendelgården

Dragonvägen 88-90, Upplands Väsby

Lavendelgården är ett särskilt boende för äldre som ligger mitt i Väsby Centrum här hittar du affärer, apotek, restauranger, caféer och mycket annat.

Läs mer om Lavendelgården

Kampanjerbjudande

Silver Life Upplands Väsby

Drabantgatan 18, Upplands Väsby

I angränsning till Väsby Centrums södra entrén ligger Silver Life Väsby. Här erbjuder vi vård och omsorg dygnet runt, mitt i stadskärnan.

Visa alla

Vad är ett äldreboende?

Äldreboende i Upplands Väsby erbjuds den som på grund av ålderdom, demens eller annan sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår i boendet. Äldreboende benämns ofta även för vård- och omsorgsboende och/eller särskilt boende. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre.

Jämföra hur äldreboende skiljer sig från senior- och trygghetsboende 

Olika typer av äldreboenden i Upplands Väsby

Det finns olika typer av äldreboende i Upplands Väsby, exempelvis demens-/gruppboende, omvårdnads-/somatiskt boende och korttidsboende. Ett äldreboende kan vara en kombination av dessa. Platser för personer med olika behov erbjuds då ofta på olika våningsplan.

Demensboende eller gruppboende i Upplands Väsby

Äldreboenden för personer med demens kallas ofta för demensboende eller gruppboende. Gruppboende är en term som även används för boende för personer med andra former av diagnosticerade funktionsnedsättningar.

Omvårdnadsboende eller somatiskt boende i Upplands Väsby

Personer som behöver vård- och omsorg dygnet runt på grund av ålderdom eller andra sjukdomar (ej demens) erbjuds ofta plats på ett omvårdnadsboende även så kallat somatiskt boende.

Korttidsboende i Upplands Väsby

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. En korttidsplats kan erbjudas innan hemgång efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma, för att avlasta närstående eller i väntan på plats på permanent boende. När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende. 

Ansöka om äldreboende i Upplands Väsby

En plats på ett äldreboende är jämfört med annat boende dyr. Därför får de flesta sin plats subventionerad av Upplands Väsby kommun. För det krävs att du lämnar in en ansökan till Upplands Väsby kommun. Kontakta kommunen och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Upplands Väsby kommuns internetsida om äldreomsorg. Biståndshandläggaren är den i Upplands Väsby kommun som hanterar ansökningar om äldreboende.

När du har lämnat in din ansökan så bedömer biståndshandläggaren ditt behov av plats på äldreboende och beslutar om du ska beviljas det eller inte. Först när du har fått ett positivt beslut om plats från kommunen är det aktuellt att välja vilket äldreboende du vill flytta till. Du kan alltså inte på eget initiativ ställa dig i kö till ett äldreboende, så till vida du inte planerar att helt bekosta platsen själv utan stöd från kommunen. 

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Läs mer om att välja äldreboende 

Tips för att välja äldreboende 

Bedöma kvalitet på äldreboende i Upplands Väsby

De flesta som ska flytta till ett äldreboende ställer sig frågor som: Hur vet jag om ett äldreboende håller hög kvalitet? Hur hittar jag bra äldreboenden i Upplands Väsby? Går det att få reda på vilket som är det bästa äldreboendet i Upplands Väsby?

Kvaliteten på äldreboenden kan innefatta många olika aspekter som standarden på lokalerna, personalens kompetens, bemötande, maten, aktiviteter m.m. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du besöker äldreboendet. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för äldreboenden i Upplands Väsby, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundersökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på äldreboenden som kan finnas och hur du tolkar dem.

Läs mer om utvärderingar och kvalitetsuppföljningar i Upplands Väsby

Vad kostar äldreboende i Upplands Väsby?

När du bor på äldreboende i Upplands Väsby betalar du omsorgsavgift, hyra och för maten. Din omsorgsavgift beräknas individuellt grundat vilket stöd då får och på din inkomst samt eventuella bidrag. Avgiften är den samma oavsett vilket äldreboende i Upplands Väsby som du bor på. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar äldreboende?