Humana Omsorg

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg samt LSS och äldreomsorg. Humanas målsättning är att dagligen bidra till att förbättra livet för de drygt 7 000 människor som är kunder hos Humana. Genom att agera långsiktigt i allt Humana gör skapas en sund verksamhet. Fokus i verksamheten ligger på kvalitet och kundnytta med den gemensamma värdegrunden som utgångspunkt.