Vardaga Hemtjänst Enköping

Enköping

Verksam i

Romberga, Östra Enköping

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Hemsjukvård, Tilläggstjänster

Om oss

Vi vill göra det lilla extra för dig som kund – med respekt och värme. Hos Vardagas Hemtjänst Enköping arbetar kompetent och erfaren personal som hjälper dig på det vis du önskar i ditt hem.

För oss är det viktigt att våra kunder får hjälp av personer de trivs med och känner sig trygga med. Du får alltid din egen kontaktman som är den som i första hand hjälper dig att förenkla din vardag. Vår personalgrupp är stabil med låg personalomsättning vilket medför god kontinuitet.

I vårt team har vi även sjuksköterskor som utför hälso- och sjukvårdsinsatser. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver hjälp med och fått beviljade genom ditt biståndsbeslut. Vi planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp.

Vi är lyhörda för dina behov och önskemål. Önskar du mer hjälp, utöver ditt biståndsbeslut, kan vi hjälpa dig med ytterligare sysslor så som städning, klädvård, inköp, ärenden, matlagning, leverans av matlåda, promenader/ledsagning och personlig omvårdnad.

Organisation

Vardaga

Verksamhetens storlek (antal kunder)

50-74 kunder i Enköping

Tjänster

För dig som behöver hjälp i hemmet är Vardaga Hemtjänst ett bra alternativ. Vi är måna om att du är nöjd, trygg och att du trivs med oss och din kontaktman. Utifrån ditt individuella biståndsbeslut skräddarsyr vi våra tjänster utifrån dina behov och önskemål. Exempel på tjänster är: städning, tvättning, handling, klädvård, post- och bankärenden, matlagning, leverans av matlåda, hjälp med den personliga hygienen, sånggående och pålädnad.

Tillsammans planerar vi hur och när insatserna ska utföras. Våra insatser ska göra det möjligt för dig att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Tilläggstjänster
Vardaga Hemtjänst erbjuder också hushållsnära tjänster och tilläggstjänster. Dessa ingår dock inte i biståndsbeslutet utan beställs direkt av Vardaga. Exempelvis utför vi: promenader/ledsagning, stöd och sällskap vid helger, hjälp och stöd i samband med t.ex. bjudningar.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Hemsjukvård, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Inom Vardaga Hemtjänst tycker vi det är viktigt att du som kund får besök av bekanta ansikten vid bestämda tider. Vi har engagerade medarbetare som vet hur viktigt det är att du som kund får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som faktiskt bryr sig. Vår personalgrupp är trygg och stabil med låg personalomsättning. Tack vare detta kan vi åstadkomma kontinuitet i den service och omsorg vi erbjuder.

Kontaktperson

Hos Vardaga får du en egen kontaktman som följer upp att dina hjälpbehov verkligen blir tillgodosedda. För oss är det viktigt att vi erbjuder dig rätt kontaktman. Det viktiga är att du känner dig trygghet och har tillit till din kontaktman. Vi tar stor hänsyn till att personkemin stämmer och att du och din kontaktman trivs ihop. Tillsammans bestämmer ni när och hur du ska få hjälp utifrån kommunens beslut.

Genomförandeplan

Kontaktmannen har huvudansvaret för att ditt behov av stöd och service tillgodoses när du önskar och på det sätt du önskar. För att säkerställa detta upprättas en individuellt utformad genomförandeplan för dig. Här framgår vilken hjälp du vill ha och när. Allt för att du ska få den service och omvårdnad du önskar och på det sätt du önskar. Kontaktmannen kan ha kontinuerlig kontakt med dina närstående om du önskar.

Personal

Vardaga hemtjänst Enköping arbetar en verksamhetschef, en driftledare, en sjuksköterska och ett 10-tal undersköterskor och vårdbiträden. Vi ansvarar för hemsjukvården för de kunder som valt oss som utförare. Vi utför insatser hos kunder i ett av två geografiska områden i kommunen. Vi utgår från våra lokaler på Rombergavägen. Vi samarbetar med vårdcentralen och Enköpings sjukhus, samt med den Enköpings kommun gällande kulturella aktiviteter. Vi anordnar ofta kulturaktivteteter i Tryggehtsboendets gemensamma lokal som finns intill vår lokal.

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Mat

Mat tillhör livets glädjeämnen. Mat och dryck behöver vi alla för att må bra. Vi vill att du som kund ska uppleva matglädje genom dofter och smaker. Det bidrar till god hälsa och livskvalitet. Maten ska vara god och anpassad för äldre med tanke på energi- och näringsintag. Vid högtider erbjuder vi anpassade maträtter. För dig som av kulturella eller religiösa skäl har speciella önskemål erbjuder vi alternativ.

Leverantör

Lokala cateringföretaget Nippon och Esset.

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån våra kunders perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av kunder, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet medkunder och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Kvalitetsregister

Kontakt

Organisation

Vardaga

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0734-367944

Kontaktperson

Linda Sjöholm

Gatuadress

Rombergsgatan 40

Postnummer

745 33

Postort

Enköping

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss gärna så diskuterar vi hur vi kan hjälp dig. Om du vill välja oss som hemtjänstleverantör så behöver du ett biståndsbeslut från din kommun. Detta ansöker du om hos en biståndshandläggare på kommunen.

Söker du jobb?


Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0734-367944

Translate

Tyck till