Ditt hem är ditt. Och med rätt hem-tjänst kan du bo kvar hemma så länge du önskar.

Bräcke diakoni hemtjänst Göteborg

Göteborg

Verksam i

Lundby, Majorna/Linné

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Om oss

Ditt hem är ditt. Och med rätt hemtjänst kan du bo kvar hemma så länge du önskar. Vi vill gärna vara med och göra det möjligt. För oss är det viktigt att du är delaktig och själv bestämmer hur du vill ha det. Med lyhördhet och stor respekt gör vi vårt bästa för att du ska känna dig trygg och leva som du vill. I ditt eget hem.

Vad kan vi göra?
Inom ramen för ditt hemtjänstbeslut kommer vi tillsammans fram till vad som ska göras och när det ska göras. Det kan till exempel vara inköp, städning eller stöd med personlig hygien. Kanske mår du bra av komma ut på en promenad? Vi har också speciell kunskap kring personer med demenssjukdom och palliativ vård (vård i livets slutskede).

Kompetent personal
När du träffar våra medarbetare möts du av vänlighet och det bemötande du vill ha. Vi vill att du ska träffa personer du känner igen och vi strävar efter att våra medarbetare ska ha hög kompetens och vara utbildade undersköterskor.

Organisation

Bräcke diakoni

Tjänster

Inom ramen för ditt hemtjänstbeslut kommer vi tillsammans fram till vad som ska göras och när det ska göras. Det kan till exempel vara inköp, städning eller stöd med personlig hygien. Kanske mår du bra av komma ut på en promenad? Vi anpassar oss efter dina behov.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi strävar efter att det i så stor utsträckning som möjligt ska det vara samma personer som kommer och utför din hemtjänst. När du träffar våra medarbetare ska du alltid bli bemött av vänlighet och respekt.

Kontaktperson

Du får en egen kontaktperson som ansvarar för kontakten med dig och dina anhöriga om du så önskar. Det är också din kontaktperson som du vänder dig till när du har frågor eller synpunkter.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig och eventuellt dina närstående, skriver vi en genomförandeplan där vi beskriver hur du vill ha din hemtjänst utförd. Genomförandeplanen beskriver ditt behov av hjälp, dina önskemål och hur dina hemtjänstinsatser ska utföras. Planen uppdateras var tredje månad eller vid förändrat behov.

Personal

Språk

Svenska

Kontakt

Organisation

Bräcke diakoni

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

031-384 88 70

Kontaktperson

Sara Falk

Vill du bli kund hos oss?

Om du vill välja oss som hemtjänstleverantör så behöver du ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare på kommunen. När du beviljats hemtjänst talar du om för din biståndshandläggare att du vill välja Bräcke Diakoni som din hemtjänstutförare.

Söker du jobb?


Bräcke diakoni hemtjänst Göteborg

Kontakta oss!

Hör gärna av dig till Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

031-384 88 70

Translate

Tyck till