Stenungsunds kommunala hemjänst

Stenungsund

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning

Om oss

Hos oss på Stenungssunds kommunala hemtjänst sätter vi dina behov i centrum. För oss är det viktigt att du ska få ett gott bemötande och känna dig delaktig och ha inflytande över din hemtjänst. 

Vi arbetar efter visionen ”Alltid bästa möjliga möte”. Vår strävan är att alla vi möter ska känna sig sedda och respekterade.

En hemtjänst i framkant
Vi är en innovativ hemtjänst som är i ständig utveckling! Vi ligger i framkant med den senaste tekniken, bland annat använder vi:
- mobilen för att öppna dörren hos dig
mobilen för att dokumentera våra besök
kameror för tillsyn på natten för att slippa väcka dig med ett fysiskt besök
digital medicinsignering för en säkrare medicinhantering


Organisation

Stenungsunds kommun

Tjänster

Hemtjänst
Vi utför hemtjänst utifrån ditt biståndsbeslut som du beviljats av kommunen, du kan tex beviljas service- och omsorgsinsatser, nattillsyn, avlösning, ledsagarservice och trygghetslarm. 

De omvårdnadsinsatser vi kan erbjuda inkluderar bland annat:
- olika former av personlig omvårdnad, som till exempel dusch och av- och påklädning

De serviceinsatser vi kan erbjuda inkluderar:
- Inköp, i närmaste affär, bank eller post vid ett tillfälle per vecka
- Tvätt, vid behov kan du även få hjälp med att stryka kläder och enklare sömnad 
- Städning, här kan du läsa mer om vad som ingår i städning

Trygghetslarm
Trygghetslarm, kan bidra till att öka din möjlighet att bo kvar hemma. Vetskapen om att snabbt kunna få hjälp om det behövs skapar goda möjligheter att leva ett normalt liv.

Hemgångsteam
I samband med utskrivning från sjukhus erbjuds insatser via vårt Hemgångsteam.


Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning

Arbetssätt

Kontinuitet
Vi har som mål att du ska få träffa så få personer som möjligt. För omsorgstagare med en demenssjukdom försöker vi hålla ner antalet ännu mer. 

Kontaktperson
Alla omsorgstagare får en kontaktperson som har ett större helhetsansvar för dig, de besöker dig oftare och ansvarar för din genomförandeplan.

Genomförandeplan
Du och din kontaktperson skriver en genomförandeplan. Syftet med genomförandeplanen är att du ska ha möjlighet att vara med och påverka hur du vill ha din hemtjänst så du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och känna dig trygg. Genomförandeplanen följs upp en gång per år eller vid behov. 

Förebygga och lindra symtom vid demens
För att förebygga och lindra symtom som uppkommer vid en demenssjukdom jobbar vi utefter BPSD. All personal har en grundläggande utbildning inom BPSD. Två undersköterskor har extra utbildning och finns där som stöd för personalen om de har frågor. 

Senior Alert
Vi jobbar utifrån metoden Senior Alert för att förebygga till exempel trycksår, undernäring och fall.

Personal

Merparten av vår personal som jobbar hos oss är utbildade undersköterskor och/eller har mångårig erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Gemensamt för vår personal är att de månar om våra omsorgstagare och fokus ligger på att de ska ha det bra.

Här jobbar också samordnare, planerare och enhetschefer. 

Omsorgshandledare
Omsorgshandledare har specialistkompetens inom områden som välfärdsteknik, geriatrik och demens och stöttar övrig personal med sin specialistkompetens. 

Språk
Vår personal talar och förstår ett flertal språk. Om du vill veta vilka är det bara att kontakta oss. 


Kompetensutveckling

Personalen får kontinuerlig fortbildning utifrån en utbildningsplan som upprättas en gång per år. Exempel på ämnen är hjärt- och lungräddning, ergonomi, förflyttningsteknik, BPSD och kost.

Språk

Svenska

Mat

Om du i ditt biståndsbeslut fått beviljat måltidsstöd hjälper vi dig med enklare matlagning i ditt hem. Vi kan även göra dig sällskap vid måltiderna.

Är du i behov av specialkost beställer vi det via kommunens målidsservice. 

Kvalitet

Vi jobbar ständigt med att förbättra kvalitén. Bland annat utgår vi från undersökningen Socialstyrelsen (Äldreguiden) som årligen genomförs bland våra omsorgstagare för att ta reda på vad vi kan göra bättre.

Synpunkter och klagomål
Har du synpunkter eller klagomål kan du framföra dem antingen via Stenungsunda hemsida eller via blanketten som finns i din omsorgspärm.

Varje månad ställer vi frågan till dig om du är nöjd eller om det finns något vi kan förbättra.    

Kvalitetsregister

Kontakt

Organisation

Stenungsunds kommun

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0303-73 00 00

Kontaktperson

Medborgarservice på Steungsunds kommun

Gatuadress

Strandvägen 15

Postnummer

444 31

Postort

Stenungsund

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta Biståndsenheten via kommunens växel på telefon 0303-73 00 00 eller skriv ut en ansökningsblankett. Blanketten finner du här under rubriken ”Relaterade länkar” och skickas till Vård Omsorg i Stenungsunds kommun.

Söker du jobb?


Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0303-73 00 00

Translate

Tyck till