Svårt att få plats på äldreboende

Många upplever det svårt att få en plats på ett äldreboende trots att behoven finns. För dig som befinner dig i en sådan situation kan det vara en hjälp att veta hur systemen fungerar och vilka möjligheter du har att påverka din situation.

Här på Seniorval.se finns det informationsmaterial och tips som förhoppningsvis kan öka dina chanser att få flytta till ett äldreboende om du känner att du vill och har behov av det. Här har vi sammanställt den mest relevanta informationen.

Förbered dig inför kontakt med kommunen

För att kunna flytta till ett vård- och omsorgsboende, det som i dagligt tal kallas äldreboende, och få boendekostnaden subventionerad så behöver du ansöka om plats hos kommunen. Ofta krävs det att dina vårdbehov är så stora att de inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Men även otrygghet ska vägas in i bedömningen av behovet att flytta till äldreboende.

Så fungerar ansökningsprocessen

Ju mer förberedd du är desto större möjligheter har du sannolikt att påverka din situation. Det första som kan vara bra att veta är hur ansökningsprocessen går till. Det hittar du information om här.

Tips inför mötet med biståndshandläggaren

Som en del av ansökningsprocessen ingår att du träffar biståndshandläggaren, den person på kommunen som ska bedöma ditt behov av äldreboende. Eftersom dina chanser att få en plats är relaterade till dina vårdbehov så är det särskilt viktigt att förbereda underlag som styrker behoven. Finns det läkarintyg eller dokumentation och bedömningar från annan vårdpersonal så ta med dem till mötet. Du kan också be biståndshandläggaren att ta kontakt med vårdpersonal som känner dina behov. För fler tips inför mötet se vår tipslista.

Det är viktigt att du berättar om du känner dig otrygg i ditt nuvarande hem och om detta påverkar dig och din hälsa negativt. Då kan biståndshandläggaren ta med det i sin bedömning.

Efter en sjukhusvistelse kan behovet av hjälp ha ökat och då sker mötet med handläggaren ofta under en så kallad vårdplanering på sjukhuset. Inför en sådan kan det vara bra att känna till ansvarsfördelningen mellan vårdpersonalen och handläggarna från kommunen. Mer info om det hittar du här.

Vilken roll kan anhöriga spela i ansökningsprocessen?

Vid flytt till äldreboende är det vanligt att anhöriga är involverade. Tydliggör för handläggaren på kommunen vilken roll ni vill att anhöriga ska ha. Handläggaren kommer alltid att vända sig till den äldre så om ni vill att hen även ska lyssna till de närstående så måste ni berätta det.

En bra strategi är att prata ihop sig innan så att ni är överens om att ansöka om plats på äldreboende. Om det är du som anhörig som är drivande i processen är det viktigt att försäkra sig om att den äldre också vill flytta. För att en annan person formellt ska kunna företräda den äldre i en ansökan krävs en fullmakt.  

Så överklagar du beslutet

Om du skulle få ett beslut som du är missnöjd med, till exempel att kommunen inte beviljar plats på äldreboende så har du rätt att överklaga. Här kan du läsa mer om hur den processen går till. 

Möjligheten att söka i en annan kommun

Du har rätt att söka plats på äldreboende i en annan kommun än den du bor i. De kan hända att de gör en annan bedömning. Du hittar mer information om hur du gör här.

Det kan också vara bra att känna till att om du bedöms ha behov av en plats på äldreboende så är din kommun skyldig att erbjuda plats inom tre månader. Om det är fullt på boendena så ska kommunen kunna köpa platser i andra kommuner. Att det inte finns plats är inget argument för att du inte ska bli beviljad en plats.

Om du beviljats plats men inte får flytta

Om du fått ett beslut om att få flytta till ett äldreboende ska kommunen enligt lag erbjuda dig en plats direkt. Om du upplever att det tar för lång tid kan det vara bra att känna till att kommunen bör ha möjlighet att ordna en plats i en annan kommun. Läs mer om det här.

Se över andra boendealternativ

För den som inte har så omfattande omvårdnadsbehov men som vill flytta till en mer anpassad och tillgänglig bostad med närhet till kommunikationer, service och sociala aktiviteter finns det andra alternativ som inte kräver biståndsbeslut från kommunen. Trygghetsboende eller seniorboende är sådana exempel som du kan läsa mer om här. Du kan också söka på områden som är aktuella i vår söktjänst för att ta del av utbudet. 

Text: Seniorval

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate