Fruängsgårdens servicehus

Gamla Södertäljevägen 5, Hägersten Liljeholmen, Stockholm

Typ av plats

Servicehus

Om oss

På Fruängsgårdens servicehus bor du i din egna lägenhet. Det stöd, vård och omsorg du är i behov av utförs av hemtjänstpersonal som finns tillgängliga i huset dygnet runt.

Vi vill att du ska ha en trygg tillvaro i en säker och trivsam miljö där du får stöd och hjälp med att ta tillvara dina egna resurser och när så krävs få en god vård och omsorg i samarbete med dina anhöriga. Omfattningen av den hjälpen utgår från ditt biståndsbeslut som du ansöker om hos Stockholms stad.

Servicehuset är beläget i utkanten av Fruängen och servicehuset trafikeras dagligen av en servicebuss som kör till Axelbergs torg via Fruängens och Västertorps centrum. Här finns reception, hårvård, fotvård, restaurang, samlingssal och kiosk med mindre livsmedelsförsäljning. Foajén och samlingssalen inbjuder till många olika evenemang och samlingstunder samt hobby och gymnastik. 

Organisation

Stockholms stad

Organisationsform

Kommunal

Driftsform

Egen regi

Boendet

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

41

Avdelningar

Ett hus

Lägenheterna

 • Ettor och tvåor
 • Fullt utrustat kök
 • Badrum med toalett och dusch
 • Uttag för tv och telefon
 • Fiber via ComHem finns i huset, abonnemang står den boende för
 • Trygghetslarm
 • Lägenheterna i C-huset har balkong
 • Om du kan ta hand om ett husdjur är det välkommet

På boendet

 • EN gemensam balkong
 • Stor entré med kiosk, bibliotek, tv- och spelhörna
 • Samlingssal

Hyra

4 853 - 7 389 kr/mån

Aktiviteter

Seniorhälsan
Vi samarbetar med Seniorhälsan som har ett varierat utbud av fysiska, sociala och kulturella aktiviteter i servicehuset. De har lokaler i huset och anordnar aktiviteter för personer som bor hemma men även för personer boende i Fruängsgårdens servicehus. Exempel på aktiviteter är bingo, hantverk, yoga, spadagar med bland annat taktil massage.

Varje söndag inbjuder vi till kaffestund i entrén till självkostnadspris där personal finns tillgänglig.

I samlingssalen anordnas större gemensamma aktiviteter som till exempel sittgymnastik, bollgrupper och dans.

Temaveckor
Vi arrangerar temaveckor för alla boenden på Fruängens servicehus, Fruängens vård och omsorgsbonde, Axgården, och servicehuset. När temat var bakning bakades de på alla avdelningar och sedan samlades alla i den gemensamma samlingssalen för att avnjuta bakverken. Ett annat tema har varit mat då personalen lagat mat från olika kulturer och våra boenden besökt våra olika avdelningar för att smaka.

Vi uppmärksammar storhelger genom att anpassa och dekorera i offentliga utrymmen och samarbetar med Seniorhälsan, restaurangen och förtroenderådet vid aktuella evenemang. 

Mat & Dryck

I lägenheterna på Fruängsgårdens servicehus finns fullt utrustade kök där du har möjlighet att laga mat själv. Du kan också äta eller hämta matlådor i restaurangen som ligger i huset.

Om du behöver hjälp med matlagningen kan du bli beviljad matlagning i ditt biståndsbeslut från Stockholms stad. Då är det personalen som finns på Fruängsgårdens servicehus som hjälper dig att laga den hemma hos dig

Vård & Omsorg

Kontaktperson och genomförandeplan
Tillsammans med dig går din kontaktperson igenom hur du vill att de insatser som du beviljats utförs. Utifrån det ni kommer fram till skriver ni en genomförandeplan. Kontaktmannen ansvarar även för att informera övriga medarbetare om hur du vill ha det, sköter din dokumentation och håller i kontakten med dina anhöriga eller god man.

Omsorg

Fruängsgårdens servicehus är bemannat dygnet runt. 

Vård

Ansvariga för hälso- och sjukvården är boendeansvariga sjuksköterskor och en läkare som besöker oss två gånger i vecka och vid behov. Vi har även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut dagtid måndag till fredag. 

Tilläggstjänster

 I huset finns både fotvård och frisör. 

Personal

På Fruängsgårdens servicehus jobbar cirka 22 personer där de flesta är undersköterskor och några är vårdbiträden. Här finns även sjuksystrar, en larm- och driftsansvarig som bland annat ansvara för larm och passersystem och en receptionist som finns här måndag till fredag. Arbetet leds av vår enhetschef som till sin hjälp har en biträdande enhetschef och en samordnare.

Flera av våra medarbetare har lång erfarenhet av att jobba inom äldreomsorg. 

Kompetensutveckling

Medarbetare som inte är undersköterskor erbjuds via Stockholms stad möjligheten att utbilda sig. Vid medarbetarsamtal tittar vi på vilka kompetenshöjande utbildningar som varje individ är intresserad av.

Vi har också gemensamma utbildningar som vår personal genomgår inom områden som nutrition, munhälsa, basala hygienrutiner, demenssjukdomar och palliativ omsorg.

Språk

Svenska

Kvalitet

Vår ambition är god kvalitet och hela personalen involveras i vårt kvalitetsarbete. Resultat av brukarundersökningen och mottagna synpunkter samt avvikelser indikerar vilka områden som bör förbättras. All personal informeras om innehållet i dessa. Varje vecka tas avvikelser upp i syftet att upptäcka brister och planera för åtgärder. Åtgärdsplaner och förbättringsförslag diskuteras gemensamt.

Synpunkter och klagomål
Dina synpunkter är mycket viktiga. Om du har synpunkter eller inte tycker att vi levt upp till våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig så att vi kan förbättra oss.

När vi får klagomål eller synpunkter åtgärdas dessa snarast. Inkomna synpunkter tas upp i våra rapporter och på arbetsplatsträffar. Vår ledning och stadsdelsnämnden får en regelbunden information om vilka klagomål som inkommit och vilka åtgärder vi gjort. Om vi inte lyckats leva upp till våra åtaganden ska vi genast rätta till det som felats.

Kvalitetsgaranti
Vi ska verka för trygghet och delaktighet med respekt och ödmjukhet för individens integritet och önskemål samt hålla en hög kompetens hos medarbetarna. Vi vill att du ska ha en trygg tillvaro i en säker och trivsam miljö där du får stöd och hjälp att ta tillvara dina egna resurser och vid behov få en god vård och omsorg i samarbete med anhöriga/närstående.

Kontakt

Organisation

Stockholms stad

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

Reception: 08-508 235 14

Kontaktperson

Enhetschef: Marie Bergström, 08-508 235 41
Biträdande enhetschef: Lotta Mohaghegh, 08-508 23 550

Gatuadress

Gamla Södertäljevägen 5

Postnummer

129 55

Postort

Hägersten

Vill du bo här?

För att bli beviljad en lägenhet på Fruängsgårdens servicehus behöver du ansöka om ett biståndsbeslut hos Stockholm stad. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att ansöka eller ring Äldre direkt på 08-80 65 65.

Söker du jobb?

Är du intresserad av att jobba tillsammans med oss på Fruängsgårdens servicehus? Skicka då ett personligt brev och CV till vår enhetschef Marie Bergström på marie.h.bergstrom@stockholm.se så hör hon av sig om det finns lediga jobb. 

Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

Reception: 08-508 235 14

Translate

Tyck till