Att mötas
Ek-allén utanför dörren
Lax och sallad i vår restaurang

Bräcke diakoni Korttidsboendet Norrgården

Bräcke Västergårds Väg 14, Västra Hisingen, Göteborg Karta

Typ av plats

Demens korttid, Omvårdnad korttid

Lediga platser

Om oss

Välkommen till Korttidsboendet Norrgården! Vi vänder oss till dig som är under 65 år och som har behov av omvårdnad och stöd i vardagen, på grund av till exempel Stroke, Parkinson, eller begynnande demens med fysiska och psykiska symtom.

Att drabbas av ohälsa mitt i livet påverkar till stor utsträckning det dagliga livet. Beroende på vilken sjukdom du drabbats av kan du ha svårt med minnet, att hitta, att utföra olika praktiska sysslor eller att avläsa sociala regler. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp- och stöd i det dagliga livet.

På Norrgården får du stöd i att kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt. Tillsammans med dig och dina närstående tar vi reda på vilka resurser, möjligheter, svårigheter och hinder som finns i din vardag. Du får stöd i att använda dina resurser för att hantera det som inte fungerar.

Norrgården är ett korttidsboende där du kan bo en kortare eller längre period beroende på hur ditt behov av stöd och hjälp ser ut.

Inriktning/Profil

Alzheimers Sjukdom, Stroke, Neurologiska funktionshinder, Parkinsons Sjukdom, Yngre demens

Organisation

Bräcke diakoni

Organisationsform

Ideell organisation

Driftsform

Egen regi

Boendet

Norrgården finns på Hissingen i Göteborg, det finns gott om fin natur runt omkring boendet med möjligheter utevistelse och både långa och korta promenader. Rådjuren kommer ibland ända fram till huset.

Lediga platser

Demens - Korttid

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

5

Avdelningar

1

Lägenheterna

  • Tre lägenheter består av ett störrre rum med pentry och två lägenheter består av ett mindre rum utan pentry
  • När du bor på ett korttidsboende så ingår möbler till lägenheten och du tar bara med dig personliga tillhörigheter som är viktiga för dig eller som du behöver i vardagen
  • TV-licens ingår i hyran

På boendet

Det finns ett dagrum för social samvaro

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp- och stöd i det dagliga livet. Det kan till exempel handla om bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet till gemenskap med andra och sociala aktiviteter.

Vi arbetar också med KASAM - känslan av sammanhang, och att stärka ditt välbefinnande. Genom att göra sammanhanget begripligt och hanterbart, ökas känslan av meningsfullhet. Detta är utgångspunkten i vårt arbetssätt på Norrgården.

Exempel på aktiviteter är: utflykter, högläsning, korsordslösning, simning, rörelseträning, gym, målning, museibesök, promenader, massage, biljard, pingis och musik.

Mat & Dryck

Det finns en restaurang, Spis och ro, i en närliggande byggnad. Klicka här för lunchmeny. Under restaurangens öppettider du möjlighet att välja mellan att äta där eller om du hellre föredrar att äta i den egna lägenheten eller i boendets gemensamma lägenheten. Restaurangen är öppen för allmänheten måndag till fredag och du kan alltid äta tillsammans med dina närstående där. Kommer ni många ser vi gärna att ni om möjligt meddelar oss innan liksom om du önskar beställa mat till extra personer under helgen.

Var lagas maten?

Spis & Ro, vår egen restaurang på området.

Vård & Omsorg

När du flyttar till Norrgården får du berätta om vad som är viktigast för dig just nu. Sedan gör vi tillsammans med dig och dina närstående en kartlägggning av din situation. I kartläggning uppmärksammar vi exempelvis:
- Vad du kan och själv klarar (resurser)
- Vilket stöd som finns runt omkring dig, kan exempelvis handla om hjälpmedel eller personer i din närhet som stöttar dig. (möjligheter)
- Vad du har för behov av stöd (behov)
- Om det finns saker som hindrar dig runtomkring dig, kan exempelvis vara avsaknanden av hjälpmedel (hinder)
Nu kan vi tillsammans sätta personliga mål och skapa insatser för att du ska kunna nå målen. Insatserna kan vara stödjande/tränande eller kompenserande.

Genomförandeplan
Tillsammans med din biståndshandläggare kan vi följa dina framsteg och uppmärksamma om du behöver mer eller mindre stöd. Dina mål och de insatser som vi tagit fram för att nå målen dokumenteras i din genomförandeplan. Planen uppdateras var tredje månad och delges din biståndshandläggare.

PDU
På Norrgården är vi med och skapar en behovsdriven innovationsutveckling i form av personcentrerad dokumentation och uppföljning - PDU. PDU är ett personcentrerat arbetssätt som möjliggör uppföljning av vård/omsorgsinsatser utifrån vad som är viktigt för dig PDU bygger på medskapande och synliggör dina resurser och stärker din självkänsla. PDU skräddarsyr insatser utifrån dina behov och stödjer skapandet av din genomförandeplan PDU stöds av ett IT-verktyg som tar hjälp av ICF (internationella klassifikation för för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) för att skapa en strukturerad och uppföljningsbar dokumentation. Detta innebär att du, dina närstående och din handläggare tydligt kan följa hur vi arbetar för att öka din självständighet och resultatet av vårt gemensamma arbete.

Kontaktmannaskap
Vi arbetar med kontaktmannaskap. Det innebär att du som bor på Södergården får en kontaktperson redan innan du flyttar in. Kontaktpersonen är en personal som har ett särskilt ansvar för att samtala med dig och hålla kontakten med dina närstående (om du önskar detta). Om det är önskvärt kan kontaktpersonalen göra ett hembesök för att träffa dig. Kontaktpersonalen förbereder, tillsammans med övrig personal, inför din in- och utflyttning.

Det är kontaktpersonen som kommer att skriva ner vad som är viktigt för dig och hur personalen bäst kan stötta dig. Dokumentet kallas för en genomförandeplan och den uppdateras vid behov, om ditt hälsotillstånd förändras, eller var 3-6:e månad beroende på om du bor på korttidsboende eller permanentboende.

Vård

Hos oss finns en ansvarig sjuksköterska på plats dagtid och tillgång till joursköterska på kvällar, helger och nätter. Vi har regelbundna kontakter med sjukgymnast och arbetsterapeut.

Personal

Personalen har bred erfarenhet av stödinsatser, till exempel vid dagverksamheter, boenden och boendestöd. Vi har en stödpedagog och stödassistenter som har varierande utbildningsbakgrunder, utbildad aktiveringspedagog, demensspecialiserad undersköterska och socionom. Präst och en diakon finns tillgängliga för samtal. Diakonen kan också träffa dig som anhörig.

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal

Kontakt

Organisation

Bräcke diakoni

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

031-50 25 32

Kontaktperson

Marie Fredsdotter, verksamhetschef

Gatuadress

Bräcke Västergårds Väg 14

Postnummer

418 77

Postort

Göteborg

Vill du bo här?

För att bli beviljad en plats hos oss krävs det ett biståndsbeslut från din stadsdel alternativt kommun.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

031-50 25 32

Translate

Tyck till