Muraren

Västra Stockholmsvägen 14, Norrtälje Karta

Typ av plats

Demens, Omvårdnad

Om oss

Centralt i Rimbo har vi byggt ett litet familjärt vård- och omsorgsboende. Muraren är ett boende för personer med demenssjukdom eller somatiska besvär. Här är service och bemötande viktiga inslag. Som boende och närstående kan du förvänta dig det där ”lilla extra”.

Här säger vi aldrig nej och kan med hjälp av tilläggstjänster tillhandahålla det som inte ingår i vårt offentliga uppdrag. Vi tar inte över, utan låter dina närstående ta ansvar och känna sig delaktiga.

På Muraren är närstående alltid välkomna. Vi har inga särskilda besökstider.

Muraren ligger centralt i Rimbo. Till och från Norrtälje tar du dig kommunalt med buss 676 eller 677 som stannar vid Rimbo station. Till och från Stockholm åker du buss 639 som går från Rimbo station och stannar vid tekniska högskolan.

Organisation

Kavat Vård AB

Organisationsform

Företag

Driftsform

Egen regi

Boendet

Äldreboendet består av 27 lägenheter i tre våningsplan. Förutom de boendes egna bostäder har varje våning gemensamhetsutrymmen och en trevlig matsal med utgång till uteplats och balkong.

Med hjälp av inredning och de förutsättningar som fastigheten rymmer skapar vi en trygg och hemlik atmosfär för personer med demenshandikapp.


Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

27

Avdelningar

Tre våningsplan

Lägenheterna

  • 30-34 kvadratmeter
  • Dusch och toalett
  • Trinettkök
  • Wifi

Aktiviteter

På Muraren har vi dagliga aktiviteter på våningarna och gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan. Med välbefinnande som ledord ordnar vi bland annat sång, dans, underhållning, gymnastik, frågesport och filmvisning. Vår utflykt till Almunge där vi tittade på vildsvin och björnar uppmärksammades av Norrtelje Tidning.

Vi firar högtider och andra traditioner. Den som vill får komma ut i friska luften varje dag. Kontaktmannen planerar in egen tid med varje person för individuella aktiviteter.

Mat & Dryck

På Muraren börjar vi dagen med en härlig hotellfrukost. Under dagen serveras lunch och middag samt mellanmål och ett lättare kvällsmål. Måltiden är dagens höjdpunkt och serveras i den gemensamma våningsmatsalen. Självklart kan den som önskar avnjuta måltiden i avskild miljö.

Vill du dricka ett glas vin eller öl till maten gör du givetvis det. På fredagarna bjuder vi på ett glas öl eller vin till middagen. Helgerna inleds med att vi serverar fredagsdrink. För att ytterligare förstärka helgkänslan serveras också en förrätt till helgens middagar.


Vård & Omsorg

Hos oss på Muraren är det alltid de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom.

Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.

Omsorg

På Muraren finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning. Utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad.

Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

Vård

Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker verksamheten varje vecka samt vid akuta behov. Vi har besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.

Tilläggstjänster

Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning, sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller andra tjänster. Offert lämnas av verksamhetschefen.

Personal

På Muraren finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad.

Varje våning har sin egen personal. Det är verksamhetschefen som med hjälp av sin lokala ledning på plats, leder och samordnar insatserna. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker verksamheten varje vecka samt vid akuta behov. Vi har besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Kvalitet

Kavat Vård har upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01. Alla processer, rutiner och verktyg finns digital med sökfunktion.

Alla medarbetare på Kavat Vård har ett ansvar för att informera närmaste chef om händelser som är av betydelse och som kan innebära att vi behöver revidera vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Medarbetarna har också skyldighet att delta i de forum som årligen ordnas (planeringsdagar) i syfte att utvärdera hur kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystemet fungerar och följs.

För att bedriva vår verksamhet finns ett ledningssystem, en affärsplan med tillhörande verksamhetsplaner per enhet samt verksamhetsberättelse, bokslut, patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsbokslut, personalbokslut samt en rad styrande och redovisande dokument. Vi baserar vårt kvalitetsarbete på kraven i SOSFS 2011:9. Kvalitetsarbetet leder till ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, avvikelsehantering, interna revisioner, uppföljning och återkoppling. Verksamhetschefen på respektive enhet ansvarar för att företagets kvalitetssystem följs och anpassas till de lokala förutsättningarna.

Ledningsprocesser beskriver hur Kavat Vård AB leds, följs upp och utvecklas genom ständiga förbättringar. Ledningsprocesserna beskrivs i form av en årsplan för verksamhetsåret/bokslutsåret. Ledningsprocessen omfattar t.ex. de möten och uppföljningar som genomförs för att leda och utveckla företaget. Utveckling betraktas också som ledningsprocess.

Huvudprocesser beskriver hur vi uppfyller våra överenskomna åtaganden gentemot kunderna. Huvudprocesserna styrs så att de uppfyller ställda kundkrav samt tillämpliga författningskrav.

Stödprocessernas uppgift är att stödja huvudprocesserna (kärnverksamheten) och är inte riktade mot kund utan verkar inom den egna verksamheten. Arbetsmiljöarbetet och det egna miljöarbetet är tydliga stödprocesser för vår verksamhet. Vi har valt att utföra delar av stödprocesser genom extern part. I dessa fall styr vi och säkerställer så att de inköpta stödprocesserna uppfyller kund- och författningskrav.

Kvalitetsregister

Kontakt

Organisation

Kavat Vård AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-580 066 03

Kontaktperson

Eva Nolin

Gatuadress

Västra Stockholmsvägen 14

Postnummer

762 31

Postort

Rimbo

Hitta hit

Vägbeskrivning

Söker du jobb?


Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-580 066 03

Translate

Tyck till