Lavendelgården

Dragonvägen 88-90, Upplands Väsby Karta

Typ av plats
Demens
Demens korttid
Demens växelvård
Omvårdnad
Omvårdnad korttid
Omvårdnad växelvård
Besök hemsida
Ledigt att hyra
Har du frågor? Kontakta verksamheten

Om oss

I Upplands-Väsby, norr om Stockholm, ligger Lavendelgårdens vård- och omsorgsboende. Här finns affärer, restauranger, caféer, apotek och mycket annat endast en hissfärd ner i självaste Väsby Centrum.

Till Lavendelgården välkomnas du som har behov av omvårdnad eller som har demensproblematik. Vi erbjuder korttidsboende, växelvård, avlastning och permanent boende. 

Silviahemscertifiering
Våren 2022 blev vi Silviahemscertifierade vilket innebär att alla medarbetare har fått en grundutbildning i demenskunskap. Chefer har utbildats  i teamarbete och minst två medarbetare per avdelning har fått reflektionsledarutbildning.

 


Höjdpunkter
- Närhet till service
- Medarbetare med stor kunskap och erfarenhet
- Närhet till kommunikationer
- Silviahemscertifierat äldreboende

Organisation form
Kommunal

Boendet

Allmän beskrivning

På Lavendelgården finns flera gemensamma utrymmen i form av matsal och TV-rum. Här finns också inglasade balkonger och tillgång till mycket natur i omgivningen.

Lediga platser
Demens - Permanent
Omvårdnad - Permanent
Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
42
Avdelningar
3
Lägenheterna
Trinettkök
Badrum med WC och dusch
Säng ingår, i övrigt möblerar du med egna möbler och personliga föremål
30 till 38 kvadratmeter
Lägenheterna på korttids- och växelvård är fullt möblerade. En korttidsplats kostar 70kr/dygn + mat
På boendet
Stora inglasade balkonger
Gemensamhetsutrymmen i TV-rum och matsal
Hyra
6406 - 7549 kr/mån

Aktiviteter

Lavendelgården har en aktivitetssamordnare som arrangerar olika typer av aktiviteter och utflykter. Du får möjlighet att själv välja vilka aktiviteter du vill delta i eller göra själv. Tillsammans med din kontaktman kan du få stöd i planering av aktiviteter. Detta står i din genomförandeplan.  

Utevistelser
Regelbundna utevistelser är en viktig del av Lavendelgårdens verksamhet. I området finns många promenadvägar att välja på. Vi ser till att du får möjlighet att komma ut till naturen minst en gång per dag. Närhet till kommunikationer finns.

Exempel på andra aktiviteter
Vi brukar även lyssna på musik, titta på bilder från dina intresseområden, läsa tidskrift National Geografic, DN, promenader, hålla på med Ipads, pyssla, handarbeta, dans, gymnastik eller andra rörelseövningar, bingo eller andra spel, frågesport, trädgårdsarbete ute i balkongen, taktil massage och filmvisning. Vi har även bjudit in olika artister under året.

 

Mat & Dryck

Vårt Måltidskoncept
Måltiderna ska ha stor betydelse för din livskvalitet, inte bara genom att ge energi och näring. De ska även vara en positiv händelse i vardagen, en höjdpunkt att se fram emot som bidrar till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Nytt eget tillagningskök: Himmel & Pannkaka
Sedan 24 februari 2020 får vi våra måltider från Väsby Stöd och Omsorgs nya tillagningskök i egen regi: Himmel & Pannkaka.

Trevlig dukning
Borden ska vara trevligt dukade, vilket är viktigt för trivsel och matlust. Dukningen anpassas om det är vardag, helg eller högtid. Vi dekorerar borden med blommor efter aktuell årstid. Högtider firar vi med traditionella maträtter.

Vi säkerställer måltiderna genom att tänka på följande faktorer:
- Att äta tillsammans med andra
- Att äta tillsammans med bekanta personer
- Att få välja sitt sällskap vid måltiden
- Att få möjligheten att avstå sällskap vid måltiden
- Att ha samma personal närvarande vid hela måltiden

 

Var lagas maten?
Tillagningskök i egen regi: Himmel & Pannkaka

Vård & Omsorg

Salutogent förhållningssätt
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi möter dig med fokus på dina förmågor, möjligheter och styrkor. All vår personal har utbildning i personcentrerad vård, vilket innebär att vi utgår från dina behov.

 


Teamarbete
Vi arbetar i omsorgsteam där alla yrkesprofessioner ingår, som t.ex. läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och omsorgspersonal för att du ska få den bästa möjliga omsorgen och vård. Varje boende har också en egen kontaktman, som är länken mellan dig och övrig personal.

Omsorg

Omsorgspersonal finns dygnet runt. All personal har adekvat utbildning.

Vård

Vi har egna omvårdnadsansvariga sjuksköterskor som arbetar måndag till fredag. Resten av arbetstiden täcks av ett välfungerande jourteam. Läkare besöker oss en gång i veckan, men kan även kallas in vid behov.

Rehabilitering
Vi har ett eget rehabteam som består av en arbetsterapeut och en fysioterapeut. 

Tilläggstjänster

Fotvård kommer till oss efter bokad tid. 

Personal

Våra medarbetare är utbildade utifrån de kraven som ställs enligt SOFS 2011:12. Vårt mål är att du ska känna dig nöjd och trygg med att bo/vistas hos oss.

Telefonnummer
Enhetschef: 08-51808862
Samordnare (boendeplacering): 08-51808851
Plan 3 (Somatisk avdelning): 08-51808850
Plan 4 (Demensinriktad avdelning): 08-51808854
Plan 5 (korttidsboende – avlastning): 08-51808855

Språk
Svenska

Kvalitet

God Kvalitet
Kvalitet är ett av de viktigaste ledorden på Lavendelgårdens verksamhet. Det är därför självklart med ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete som omfattar kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Vår definition av god kvalitet är att tillgodose de behoven som uppstår och säkerställa dessa så att hjälpen som utförs görs på ett säkert och tryggt sätt. Du ska uppleva ett professionellt bemötande.

Kvalitetsråd och kvalitetsrevisorer
Vi har ett kvalitetsråd och ett antal kvalitetsrevisorer. Dessa revisorer genomför kontroller ute i verksamheten och rapporterar regelbundet resultatet till vårt kvalitetsråd.

 


Lavendelgården lyftes av social- och omsorgskontoret då vi fick särskilt goda omdömen av de externa revisorerna.
Ett mycket gott exempel på aktivt och effektivt miljöarbete är Lavendelgården där man på kort tid infört rutiner och förbättringsarbete ”enligt skolboken”.

Synpunkter och klagomål
Vi välkomnar närståendes synpunkter och eventuella klagomål och använder dem till någonting positivt, som vi behöver utveckla och förbättra. Genom att bjuda in till vistelseträffar/närståendeträffar finns möjlighet att ytterligare fånga upp önskemål och synpunkter.

Certifieringar

Miljöcerifierade enligt ISO 14001

Kvalitetsutvärderingar

Kontakt

Organisationsform
Kommunal
Hemsida
Kontaktperson
Jocelyne Johansson, Permanent boende, 08-518 088 62
Elisabeth Forssén, Korttids och Växel, 08-518 088 28
Gatuadress
Dragonvägen 88-90
Postnummer
194 70
Postort
Upplands Väsby

Hitta hit

Vägbeskrivning

Lavendelgården

Upplands Väsby kommun

Har du frågor?

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.